Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG PHỤ NỮ VIỆT NAM

1. Mục đích - ý nghĩa
Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao tặng nhằm tôn vinh và phát huy tài năng sáng tạo của tập thể, cá nhân phụ nữ Việt Nam có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực đóng góp vào sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giải thưởng được trao vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hàng năm (20/10).
2. Đơn vị Tổ chức và cơ cấu tổ chức giải thưởng
Quỹ Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Ủy ban giải thưởng Phụ nữ Việt Nam được thành lập gồm: Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại diện lãnh đạo Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Đại diện Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, Đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại diện nhà khoa học nữ, Đại diện các cơ quan tài trợ.
3. Đối tượng xét trao giải thưởng
Tập thể và cá nhân phụ nữ Việt Nam hoạt động trên mọi lĩnh vực.
4. Tiêu chuẩn và điều kiện xét chọn
- Có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực, ngành công tác, đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, lợi ích cộng đồng.
- Tích cực tham gia hoạt động xã hội và phong trào phụ nữ.
- Đoàn kết tốt, có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, xã hội, cộng đồng, gia đình và được mọi người tin yêu, quý trọng.
- Gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Được cơ quan, đơn vị chủ quản giới thiệu.
5. Phương thức trao giải
- Ban Thư ký tiếp nhận, phân loại hồ sơ và chuyển đến các thành viên Ủy ban.
- Thành viên Ủy ban giải thưởng nghiên cứu hồ sơ và thống nhất chọn ra những hồ sơ có thành tích nổi bật.
- Thẩm định những hồ sơ được Ủy ban giải thưởng sơ bộ xét chọn.
- Quyết định đối tượng để trao giải thưởng trong năm.
6. Hình thức trao giải
Quỹ sẽ trao giải hàng năm mang tên “Giải thưởng phụ nữ Việt Nam”. Số lượng giải thưởng hàng năm do Ủy ban giải thưởng quy định.
7. Liên hệ giải thưởng
Qũy giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

Số tài khoản:
001. 0000000. 113
  Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
Trụ sở:
Số 39 phố Hàng Chuối, Hà Nội
Điện thoại:
04 - 972 0041 / 971 9916
Fax:
04 - 971 3143
Email:
Giaithuongpnvn@fpt.vn
Website:
www.hoilhpn.org.vn

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Phụ Nữ Việt Nam được cung cấp từ Ban Tuyên giáo - TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và sự tổng lược từ Website: www.hoilhpn.org.vn. Ban biên tập Awards trân trọng cám ơn sự hợp tác của TW Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc cung cấp thông tin về giải và hồ sơ thành tích của các cá nhân, tập thể đoạt giải thưởng).

Arrow1Quay lại