Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG NHÃN HIỆU CẠNH TRANH - NỔI TIẾNG QUỐC GIA

 CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN & BÌNH CHỌN
NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG – NHÃN HIỆU CẠNH TRANH VIỆT NAM -
NĂM 2010.
Chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Tổng kết 5 năm

 

    Chương trình tư vấn và bình chọn nhãn hiệu cạnh tranh - nổi tiếng Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006 nhằm thực thi điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ (Có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2006); Qua bốn lần tổ chức, đã có hơn một trăm nhãn hiệu được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng, gần hai trăm nhãn hiệu được công nhận là nhãn hiệu cạnh tranh. Năm 2010, lần thứ năm chương trình được tổ chức với mục đích tìm ra những nhãn hiệu tiêu biểu, xứng đáng nhất đê tổng kết 5 năm triển khai bình chọn và chào mừng Hà Nội 1000 năm tuổi.
Chương trình được tổ chức hàng năm với mục tiêu nâng cao nhận thức xã hội về sở hữu trí tuệ, gắn kết công cụ sở hữu trí tuệ với hoạt động doanh nghiệp; kịp thời ghi nhận và tôn vinh các tổ chức - doanh nghiệp đã đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển Nhãn hiệu theo các tiêu chí về Nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 75, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam) và thông lệ quốc tế để Nhãn hiệu trở thành tài sản quan trọng của Tổ chức, doanh nghiệp cũng như của quốc gia trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế.
Chương trình Tư vấn & Bình chọn Nhãn hiệu cạnh tranh -  nổi tiếng quốc gia lần thứ V Năm 2010 được tổ chức cũng là năm mà các nền kinh tế đang dần đi lên sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam đã đóng góp những thành tựu đáng kể vào sự biến chuyển mạnh mẽ và nhanh chóng của nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là sức ép cạnh tranh gay gắt bắt đầu ngay trên thị trường trong nước: hàng loạt các nhãn hiệu, sản phẩm nổi tiếng của các doanh nghiệp nước ngoài đã bắt đầu đổ bộ vào Việt Nam. Vượt qua thách thức; khai thác những cơ hội, lợi thế mới mà hội nhập kinh tế quốc tế mang lại để phát triển, sánh vai cùng thế giới là mục tiêu, nhiệm vụ sống còn của tất cả các doanh nghiệp Việt Nam.
Tổ chức và doanh nghiệp được bình chọn là Nhãn hiệu cạnh tranh, nhãn hiệu nổi tiếng được nhận Bằng Chứng nhận cùng Cúp Vàng Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam; Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam và được sử dụng logo Chương trình cùng danh hiệu trên sản phẩm mang nhãn hiệu được công nhận. Chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng của Chương trình được các cơ quan thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ xem xét như tư liệu, căn cứ quan trọng trong giải quyết, thực thi bảo hộ quyền nhãn hiệu nổi tiếng. Giải thưởng Nhãn hiệu cạnh tranh – Nhãn hiệu nổi tiếng là giải thưởng dành cho các nhãn hiệu tiêu biểu Việt Nam trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Chương trình đã góp phần quảng bá nhãn hiệu của  các doanh nghiệp Việt Nam đến bạn bè thế giới, giúp  các doanh nghiệp thấy được lợi ích và phương cách xây dựng nhãn hiệu của mình trở nên nổi tiếng cũng như bảo hộ hữu hiệu nhãn hiệu, tránh được sự vi phạm nhãn hiệu trong quá trình kinh doanh ở thị trường nội địa cũng như trên thị trường quốc tế.
1. Đơn vị bảo trợ - tổ chức
1.1.
Cơ quan bảo trợ:
-
Liên Hiệp Hội KH & KT Việt Nam
- Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long
- Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam
- Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội
- Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và Công nghệ
1.2. Cơ quan phối hợp
-
Đài Truyền hình Việt Nam
- Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam
- Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam
- Báo Tuổi trẻ thủ đô
- Viện Sở hữu trí tuệ
1.3. Đơn vị tổ chức:
- Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
- Công ty cổ phần đầu tư thương mại và quảng cáo Hoàng Gia
2. Mục đích:
-
Thực thi các tiêu chí Nhãn hiệu nổi tiếng của Luật Sở hữu trí tuệ phục vụ nhu cầu của các Tổ chức & Doanh nghiệp;
- Đánh giá, ghi nhận trung thực vị thế Nhãn hiệu của các Tổ chức & Doanh nghiệp; Kịp thời tôn vinh, quảng bá các nhãn hiệu tiêu biểu, xứng đáng;
- Tập hợp và đoàn kết các Tổ chức & Doanh nghiệp có Nhãn hiệu tiêu biểu nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác vì sự phát triển mạnh mẽ của Nhãn hiệu Việt trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế;
3. Đối tượng và thủ tục tham gia Chương trình:
3.1.
Đối tượng: Cá nhân, pháp nhân có Nhãn hiệu đang sử dụng hợp pháp tại Việt Nam.
3.2. Điều kiện tham gia:
a. Đối với nhãn hiệu nổi tiếng:
(i)  Nhãn hiệu thỏa mãn các tiêu chí đánh giá theo Điều 75 Luật  Sở hữu trí tuệ - 2005; ưu tiên trong đánh giá Nhãn hiệu gắn trên sản phẩm mang tính: độc đáo; có tốc độ phát triển nhanh, mạnh mẽ; ảnh hưởng thị trường cao; là sản phẩm xuất khẩu chủ lực; sản phẩm được ưa chuộng tại thị trường của các nền kinh tế phát triển; ...
(ii) Cá nhân, pháp nhân chủ Nhãn hiệu đạt các tiêu chí về năng lực cạnh tranh, quản lý chất lượng  sản phẩm – dịch vụ; sản xuất thân thiện và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt Luật Lao động, ..; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế; tích cực tham gia các hoạt động mang tính xã hội.
  b. Đối với nhãn hiệu cạnh tranh:
(i)  Nhãn hiệu thỏa mãn hơn 2/3 các tiêu chí đánh giá, 1/3 các tiêu chí còn lại phải đạt trên yêu cầu thoả mãn là 50% theo Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ - 2005; Ưu tiên sản phẩm mang nhãn hiệu có tính cạnh tranh trong nước và xuẩt khẩu.
(ii) Cá nhân, pháp nhân chủ Nhãn hiệu đạt các tiêu chí về năng lực cạnh tranh, quản lý chất lượng  sản phẩm – dịch vụ; sản xuất thân thiện và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt Luật Lao động, ..; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế; tích cực tham gia các hoạt động mang tính xã hội.
3.3. Thủ tục đăng ký tham gia:
 Hồ sơ đăng ký gồm (theo mẫu của BTC):
-
Bản đăng ký tham gia
- Báo cáo của Tổ chức/Doanh nghiệp theo các điều kiện tham gia Chương trình (Tổ chức/Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính khách quan và chính xác của nội dung Báo cáo) .
- Lệ phí tham gia.
3.4. Hình thức khen thưởng và Quyền lợi của Tổ chức, Doanh nghiệp có Nhãn hiệu được bình chọn:
-
Nhận Cúp Vàng, Bằng Chứng nhận Nhãn hiệu Cạnh tranh/ Nhãn hiệu Nổi tiếng;
- Các Nhãn hiệu đạt nổi tiếng;
+ Trao tặng Bằng chứng nhận Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam
+ Trao tặng bằng chứng nhận cho 20 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu nổi tiếng.
- Logo nhãn hiệu  đoạt giải được triển lãm trang trọng, miễn phí tại lễ tổ chức trao giải
- Giới thiệu trên các phương tiện truyền thông được tổ chức theo suốt Chương trình.
- Các nhãn hiệu đạt nổi tiếng được BTC tập hợp và giới thiệu đến với các tổ chức SHTT thế giới.
- Quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng giải thưởng.
- Tư vấn mang tính hỗ trợ đăng ký công nhận Nhãn hiệu Nổi tiếng ra nước ngoài.     
4. Tiến độ thực hiện:
-
Từ 15/01/2010 – 01/3/2010: Chuẩn bị triển khai chương trình
- Từ 01/3/2010 – 14/05/2010: BTC nhận hồ sơ tham gia của các doanh nghiệp
- Từ 20/4/2010 – 14/5/2010: Hội đồng Tư vấn - Bình chọn làm  việc và bình xét hồ sơ tham dự
- Cuối tháng 5/2010:  Công bố các Nhãn hiệu Cạnh tranh, Nhãn hiệu Nổi tiếng và Tổ chức Lễ trao Bằng Chứng nhận và Cúp Vàng cho các Tổ chức & Doanh nghiệp có Nhãn hiệu được bình chọn.
5. Ban tổ chức Chương trình:
5.1.
Trưởng ban: Ông nghiêm Quốc Bảo, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội  Sở hữu trí tuệ Việt Nam
5.2. Phó Trưởng ban:
- Chánh Văn phòng Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (thường trực).
- Giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại và quảng cáo Hoàng Gia
-  Cán bộ hoạt động Hiệp hội doanh nghiệp có uy tín.
5.3. Các uỷ viên: Phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại và quảng cáo Hoàng Gia; Cơ quan Báo chí; Văn phòng Hội Sở hữu trí tuệ; Viện Sở hữu trí tuệ; Trung tâm Hỗ trợ Sáng tạo KH&CN; một số cán bộ, chuyên gia các lĩnh vực có liên quan.
Ngoài ra, theo nhu cầu công việc, đại diện các báo, đài, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam; Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam; Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam; Hội trí thức Khoa học & Công nghệ trẻ Việt Nam và các chuyên gia của một số lĩnh vực sẽ được mời tham gia hoạt động của Ban Tổ chức.
6. Hội đồng Tư vấn - Bình chọn:
6.1.
Chủ tịch: Ông Trần Việt Hùng, Cục trưởng  Cục Sở hữu trí tuệ
6.2.  Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Viễn, Viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ.
6.3. Các uỷ viên: Các chuyên gia, luật sư đang công tác tại Cục Sở hữu trí tuệ; Viện Sở hữu trí tuệ (Uỷ viên Thư ký); Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam; Văn phòng Luật/Công ty tư vấn pháp lý về sở hữu trí tuệ;
Hội đồng Tư vấn – Bình chọn xây dựng các thang điểm đánh giá nhãn hiệu cạnh tranh, nhãn hiệu nổi tiếng theo các tiêu chí của Luật; các điều kiện khác phù hợp với tình hình và hoàn cảnh thực tiễn phát triển của Việt Nam.
7. Qui trình tổ chức tư vấn – bình chọn:
-
Ban Tổ chức tổ chức sơ loại, đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ đăng ký tham gia trực tiếp và Hồ sơ đăng ký tham gia qua giới thiệu/ đề cử của các tổ chức (Hiệp hội ngành nghề, các Sở Ban, ngành tỉnh/ thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước, ..); Chuyển các Hồ sơ hợp lệ cho Hội đồng Tư vấn – Bình chọn;
- Hội đồng Tư vấn – Bình chọn tiến hành bước sơ loại Hồ sơ dưới hình thức tư vấn, đánh giá nội dung Hồ sơ. Chuyển danh sách kết quả sơ loại và tư vấn cho Ban Tổ chức để thông báo cho Tổ chức/Doanh nghiệp;
- Ban Tổ chức, sau khi nhận hồi âm của Tổ chức/Doanh nghiệp về kết quả sơ loại, tư vấn sẽ lập danh sách chính thức các nhãn hiệu tham gia bình chọn Nhãn hiệu Cạnh tranh và Nhãn hiệu Nổi tiếng cho Hội đồng Tư vấn – Bình chọn;
- Hội đồng Tư vấn – Bình chọn làm việc và chuyển kết quả bình chọn cho Ban Tổ chức để công bố. Ban Tổ chức công bố kết quả bình chọn 07 ngày trước khi tổ chức trao Bằng Chúng nhận và Cúp Vàng cho các Nhãn hiệu được công nhận.
8. Hoạt động tuyên truyền:
Hoạt động của Chương trình sẽ được giới thiệu, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông như: Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam; Đài truyền hình Hà Nội, các Báo có số lượng đông đảo bạn đọc.
9. Tổ chức Lễ công bố và trao giải: 
Lễ công bố và trao tặng dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.
10. Liên hệ giải thưởng:
Thường trực Ban tổ chức:
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và quảng cáo Hoàng Gia

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà số 15, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 2260 3656 / 2215 9656
Fax: 04 - 3554 4323
Hotline: 0936.36.36.83
Email: nhanhieunoitiengvn@gmail.com 
Website: trituethanglong.com.vn

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Nhãn hiệu cạnh tranh - nổi tiếng quốc gia được cung cấp từ Hội đồng tổ chức Giải thưởng)
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin thường xuyên về giải thưởng từ Hội đồng giải thưởng, Ban tổ chức Chương trình bình chọn và trao giải thưởng; thông tin về hồ sơ thành tích của các doanh nghiệp đã vinh dự được trao tặng giải thưởng ý nghĩa này.
Đồng thời, Ban biên tập đề nghị các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp hợp tác cung cấp các thông tin về các hình thức khen thưởng, giải thưởng và hồ sơ thành tích đã đạt được phù hợp với các hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước, các giải thưởng trên Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng – Giải thưởng Việt Nam”.
Trân trọng!

Arrow1Quay lại
Arrow2Giới thiệu giải
Arrow2 Giải thưởng Nhãn hiệu cạnh tranh – nổi tiếng Quốc gia lần 1
Arrow2 Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình tư vấn và bình chọn nhãn hiệu cạnh tranh - nổi tiếng Việt Nam năm 2010
Arrow2 Thư mời tham gia chương trình tư chương trình tư vấn và bình chọn nhãn hiệu cạnh tranh - nổi tiếng Việt Nam năm 2010
Arrow2 Mẫu đăng ký tham gia chương trình tư vấn và bình chọn nhãn hiệu cạnh tranh - nổi tiếng Việt Nam năm 2010