Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

1. Đơn vị tổ chức - trao giải thưởng
Hàng năm, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức và trao giải thưởng cho các tác giả đạt các tiêu chuẩn tuyển chọn được quy định trong Quy chế giải thưởng.
2. Đối tượng tham gia giải
Đối tượng tham gia giải là cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh bạn và các ban, ngành, địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. Tiêu chuẩn tuyển chọn tác phẩm
-
Những tác phẩm báo chí (báo chí thể loại: phản ánh, phóng sự, phóng sự điều tra, người tốt, việc tốt, ghi nhanh, chính luận, ảnh) tuyên truyền về đề tài thương mại - du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các địa phương trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 đến tháng 12 hàng năm.
- Những tác phẩm báo chí có chất lượng tốt, có hàng tính thời sự, tính phát hiện, tính chiến đấu cao, đề cập đến những vấn đề đang được nhiều người quan tâm; phát hiện biểu dương kịp thời những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, những “người tốt, việc tốt”, những cách làm mới, phương thức kinh doanh mới đem lại hiệu quả cao trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh của hai ngành: Thương mại và Du lịch tỉnh; phê phán, đấu tranh mạnh mẽ với những hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại, du lịch nhằm mục đích xây dựng, có tác dụng giáo dục cao; hình thức thể hiện công phu, văn phong chặt chẽ, ngôn ngữ trong sáng, không có sai sót.
- Những tác giả có nhiều tác phẩm báo chí tuyên truyền về đề tài thương mại - du lịch đã được đăng, phát trên phương tiện thông tin đại chúng trong năm.
4. Thủ tục, thời gian tuyển chọn tác phẩm dự thi, chấm và trao giải
Căn cứ tiêu chuẩn chọn tác phẩm nêu trên, các tác giả tuyển chọn bài gửi dự thi như sau: - Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 12 hàng năm, mỗi tác giả tuyển chọn nhiều nhất 3 tác phẩm dự thi gửi cho Ban Thư ký các Chi Hội Nhà Báo cơ sở (Trường hợp các tác giả là phóng viên, biên tập viên của các Cơ quan báo chí Trung ương, ngành và địa phương khác gửi tác phẩm dự thi về Văn phòng Hội Nhà Báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), kèm theo bản tổng hợp số lượng tác phẩm báo chí viết về đề tài thương mại - du lịch đã đăng trong năm gửi về Hội đồng giải thưởng.
- Từ ngày 15 đến 31/12 hàng năm, Hội đồng giám khảo tiến hành chấm giải thưởng.
- Căn cứ báo cáo kết quả xét chọn, xếp hạng các tác phẩm báo chí, Ban Chỉ đạo và Hội đồng giám khảo lập thủ tục đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trình UBND tỉnh quyết định khen thưởng. Những tác phẩm đạt giải sẽ được hai Ngành Thương Mại - Du Lịch trích đăng; lưu giữ; giới thiệu; sử dụng hoặc quảng bá rộng rãi nhằm mục đích phát triển Ngành.
5. Hình thức khen thưởng, cơ cấu giải thưởng và mức khen thưởng
5.1. Hình thức khen thưởng: Giải thưởng báo chí viết về đề tài thương mại - du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được trao trong cuộc họp mặt báo chí đầu năm của liên Ngành Thương mại - Du lịch tổ chức hoặc tại cuộc họp mặt doanh nghiệp đầu năm của lãnh đạo tỉnh.
5.2. Cơ cấu giải thưởng và mức khen thưởng như sau:
+ Giải thưởng tác giả: gồm các giải A, giải B, giải C và giải khuyến khích cùng với giá trị thưởng bằng tiền.
+ Giải thưởng đặc biệt: Là giải thưởng tặng cho tác giả có bài viết được đăng trên các tạp chí hoặc được đưa tren Website quảng bá về thương mại và du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ở nước ngoài. Và trị giá thưởng bằng tiền.
+ Giải thưởng tập thể: gồm giải nhất, giải nhì, giải khuyến khích và giá trị thưởng bằng tiền.

6. Liên hệ giải thưởng
Hội đồng Giải thưởng
- Văn phòng Hội Nhà Báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 60 đường Bình Giã, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(Nguồn thông tin được biên tập theo Quy chế Giải thưởng Báo chí viết về đề tài Thương mại và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Ban hành kèm theo Quyết định số 4875/QĐ-UBND ngày 16-12-2005 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguồn thông tin được cung cấp bởi Ban thi đua khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu )

Arrow1Quay lại