Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI BÁO CHÍ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Điều lệ Giải Báo chí Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-UBT ngày 15-3-1993 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 1: Giải báo chỉ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủy quyền cho Hội nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát động nhằm mục đích động viên tòan thể hội viên của hội tích cực đi vào cuộc sống, tìm tòi, sáng tạo được nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, góp phần thúc đẩy đổi mới của địa phương và cả nước.
Điều 2:
Giải được phát động, tổng kết, chấm giải và tổ chức trao giải thưởng hàng năm vào ngày Báo chí Việt Nam (21- 6).
Điều 3:
Tất cả Hội viên của Hội nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều có quyền và nghĩa vụ tham gia giải Báo chí của tỉnh.
Điều 4:
Giải Báo chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 2 giải A, 3 giải B, 3 giải C và 10 giải khuyến khích sẽ được trao những hội viên có tác phẩm báo chí xuất sắc đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa bàn tỉnh trong năm. Đó là những tác phẩm báo chí (tin, bài ảnh, cụm ảnh, phim truyền hình) đạt các tiêu chuẩn sau đây: phản ánh kịp thời những sự kiện thời sự nóng hổi, phát hiện những vấn đề kinh tế - xã hội gay cấn, những biểu hiện tiêu cực của đời sống kinh tế - xã hộiđang được nhiều người quan tâm, chính xác, trung thực có hiệu quả tuyên truyền cao, được đông đảo bạn đọc khen ngợi.
Điều 5:
Hàng năm, đến ngày 30-4, mỗi hội viên tự chọn nhiều nhất là 2 tác phẩm báo chí hay nhất của mình dự thi, nộp cho Ban thư ký Chi hội. Các Chi hội lập Hội đồng sơ thảo. Từ ngày 1 đến ngày 15-5, Hội đồng sơ thảo các Chi hội tuyển chọn (có tham khảo ý kiến của Ban lãnh đạo cơ quan Báo chí nơi Chi hội hoạt động) 10 tác phấm báo chí xuất sắc nhất nộp lên Ban Thư ký Hội (kèm theo bản nhận xét). Những tác phẩm nộp chậm thời gian qui định trên và không thông qua vòng sơ thảo của Chi hội sẽ không được chấm giải.
Điều 6:
Ban Thư ký Hội nhà báo quyết định thành lập Hội đồng chấm giải thưởng Báo chí hàng năm. Thành phần Hội đồng có 5 thành viên gồm: 2 thành viên là người của Ban Thư ký Hội, 3 Thành viên khác là người của 3 Chi hội đề cử. Chủ tịch Hội đồng là đồng chí Thư ký Hội.
Nguyên tắc làm việc của Hội đồng lag tến hành chấm giải : khách quan, trung thực, bỏ phiếu kín.
Điều 7:
Căn cứ vào kết quả tổng hợp phiếu chấm của các thành viên trong Hội đồng chấm giải để xếp giải cho các tác phẩm Báo chí dự thi theo thứ tự được nhiều phiếu nhất xếp giải A, ít phiếu hơn xếp giải B, ít phiếu hơn nữa xếp giải C, sau đó đến xếp giải Khuyến khích.
Điều 8:
Những hội viên và tập thể hội viên có tác phẩm đạt từ giải A đến giải C được trao Bằng “Giải thưởng Báo chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” kèm theo tiền Việt Nam hoặc hiện vật, trích từ quỹ giải Báo chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mức tiền thưởng do Ban Thư ký Hội và Hội đồng giải Báo chí quyết định.
Điều 9:
Điều lệ này được áp dụng bắt đầu từ giải Báo chí năm 1992.

(Nguồn thông tin về Giải thưởng Báo chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được cung cấp bởi Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Arrow1Quay lại