Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HuanchuongSaovang1 HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Danh sách tổ chức được khen thưởng
No-logo Arrow3 Bộ Thủy sản

Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-logo Arrow3 Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-logo Arrow3 Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-logo Arrow3 Hội Nhà văn Việt Nam

Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-logo Arrow3 Báo Quân đội Nhân dân thuộc Bộ Quốc Phòng

Huân chương Sao Vàng năm 2006.

No-logo Arrow3 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Huân chương Sao Vàng năm 2006.

No-logo Arrow3 Ban kinh tế Trung ương Đảng

Huân chương Sao Vàng năm 2002.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Danh sách cá nhân được khen thưởng
No-person-img Arrow3 Trung tướng Trần Quý Hai

Nguyên Uỷ viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Trưởng ban Cơ yếu TƯ.
Huân chương Sao vàng năm 2008 (truy tặng)

No-person-img Arrow3 Đại tướng Đoàn Khuê

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Huân chương Sao Vàng năm 2007 - truy tặng.

Hoang-van-thai Arrow3 Đại tướng Hoàng Văn Thái

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng.
Huân chương Sao Vàng năm 2007 - truy tặng.

Le-trong-tan Arrow3 Đại tướng Lê Trọng Tấn

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng.
Huân chương Sao Vàng năm 2007- truy tặng.

No-person-img Arrow3 Đại tướng Mai Chí Thọ

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đại tướng Nguyễn Quyết

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Huân chương Sao Vàng năm 2007.

No-person-img Arrow3 Đồng chí Đặng Việt Châu

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.
Huân chương Sao Vàng năm 2007 - truy tặng.

Arrow2Xem tiếp