Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Tác phẩm Mỹ thuật
No-logo Arrow3 Họa sĩ Dương Bích Liên

Các tác phẩm tranh: Bác hồ đi công tác, Chiều vàng, Mùa gặt, Hành quân đêm.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Hoàng Tích Chù

Các tác phẩm tranh: Tổ đổi công cấy lúa, Bác Hồ trồng cây với thiếu nhi, Mùa gặt, Đêm hậu cứ.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Huỳnh Văn Gấm

Các tác phẩm tranh: Trái tim và nòng súng, Cô Liên, Ngày chủ nhật, Thừa thắng xông lên.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Lê Quốc Lộc

Các tác phẩm tranh: Qua bản cũ, Ánh sáng đến, Tiêu thổ kháng chiến, Giữ lấy hòa bình, Từ trong bóng tối.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Nguyễn Hải

Các tác phẩm tượng: Nguyễn Văn Trỗi, Gióng, Chiến Thắng Điện Biên Phủ, Mùa xuân chiến thắng, Đài tưởng niệm Hòa Bình, Thủ Khoa Huân.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Nguyễn Khang

Các tác phẩm tranh” Đánh cá đêm trăng, Hòa bình và hữu nghị, Hành quân qua suối, Gia đình mục đồng.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc

Các tác phẩm tranh: Tình quân dân, Đổi ca, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Một ngày mới lại bắt đầu.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Nguyễn Thị Kim

Các tác phẩm tượng, phù điêu: Chân dung Bác Hồ, Hạnh Phúc, Chân dung cháu gái, Nữ du kích, 11 cô gái tự vệ thành phố Huế.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Nguyễn Tiến Chung

Các tác phẩm tranh: Được mùa, Mùa gặt, Chợ Nhông, Hợp tác xã Tây Hồ, Phong cảnh Sài Sơn, Nữ dân quân trao đổi kinh nghiệm bắn máy bay.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ

Các tác phẩm tranh: Nhà tranh gốc mít, Du kích Bắc Sơn, Bắc Nam thống nhất.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Bùi Xuân Phái

Các tác phẩm: Hà Nội kháng chiến (sơn dầu, 1960); Vợ chồng chèo (sơn dầu, 1967); Sân khấu chèo (sơn dầu, 1968); Xe bò trong phố cổ (sơn dầu, 1972); Phố cổ Hà Nội (sơn dầu, 1972); Phố vắng (sơn dầu, 1981); Trước giờ biểu diễn (sơn dầu, 1984).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Diệp Minh Châu

Các tác phẩm: Tranh Hồ Chủ tịch và Thiếu nhi Trung Nam Bắc (vẽ bằng máu trên lụa, 1947); Huơng sen (tượng tròn, 1957); Tượng Võ Thị Sáu (1958); Bác Hồ bên suối Lênin (1980); Bác Hồ với thiếu nhi (tượng đồng, 1993).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung

Các tác phẩm: Chân dung Hồ Chủ tịch (sơn dầu, 1946); Du kích La Hai (bột màu, 1947); Dân quân tập bắn (màu bột, 1948); Học hỏi lẫn nhau (sơn dầu, 1960); Công nhân cơ khí (sơn dầu, 1962); Tan ca, mời chị em đi học để thi thợ giỏi (sơn dầu, 1976).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh

Các tác phẩm: Bữa cơm mùa thắng lợi (lụa, 1960); Sau giờ trực chiến (lụa, 1967); Trăng tơ (lụa, 1970); Chân dung tự họa (lụa, 1976) và Các tác phẩm Chơi ô ăn quan; Cô gái rửa rau (1931) đã được công bố trước ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và được tiếp tục sử dụng sau ngày thành lập nước.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Nguyễn Sáng

Các tác phẩm: Giặc đốt làng tôi (sơn dầu, 1954); Kết nạp đảng trong chiến hào Điện Biên Phủ (1963); Thành đồng Tổ quốc (sơn mài, 1970); Thiếu nữ bên hoa sen (sơn dầu, 1975).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm

Các tác phẩm: Con nghé (sơn mài, 1957); Đêm giao thừa (sơn mài, 1958); Nông dân đấu tranh chống thuế (sơn mài, 1958) Tranh Gióng (sơn mài, 1990); Điệu múa cổ (sơn mài, 1983); Thánh Gióng (sơn mài, 1990).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Tô Ngọc Vân

Các tác phẩm: Hồ Chủ tịch ở Bắc Bộ phủ (sơn dầu, 1946); Hồ Chủ tịch làm việc (khắc gỗ, 1948); Bộ đội nghỉ bên chân đồi (sơn mài, 1948); Xưởng quân giới (sơn dầu, 1951); Bộ tranh ký họa về nông dân trong cải cách ruộng đất (1953); Bừa trên đồi (bột màu, 1953); Bộ tranh ký họa về bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Họa sĩ Trần Văn Cẩn

Các tác phẩm: Vẽ mẫu quốc huy nước CHXHCN Việt Nam (1955), Tát nước đồng chiêm (sơn mài, 1958); Công nhân mỏ (sơn dầu, 1960); Nữ dân quan miền biển (sơn dầu, 1960); Thằng cu đất mỏ (sơn mài, 1962); Mùa đông sắp đến (sơn mài, 1962); Mưa mai trên sông Kiến (sơn mài, 1972).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

Arrow1Quay lại