Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt giải
No-person-img Arrow3 Công ty CP Tin học Khả Thi

Với Sản phẩm “Giải pháp HOMIS cho khách sạn/Resort”.
Giải khuyến khích và giải triển vọng Nhân tài Đất việt 2008 – SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Nhóm Hai thế hệ

Với Sản phẩm “Phần mềm cờ toán Việt Nam”.
Giải khuyến khích và giải ấn tượng Nhân tài Đất việt 2008 – SP có tiềm năng ứng dụng.

No-person-img Arrow3 Nhóm LABlink

Với Sản phẩm “Hệ thống thông tin kết nối khoa xét nghiệm LABlink (Laboratory Ifomatinon System – LABlink)”.
Giải nhì Nhân tài Đất việt 2008 – SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Nhóm MVSAT

Với Sản phẩm “Thiết bị bảo mật IP cho trạm vệ tinh mặt đất – MVSAT”.
Giải nhì Nhân tài Đất việt 2008 – SP có tiềm năng ứng dụng.

No-person-img Arrow3 Nhóm Nguyễn Văn Chúc

Với Sản phẩm “Hệ thống dẫn đường tích hợp INS và GPS phục vụ định vị, dẫn đường phương tiện chuyển động”.
Giải ba Nhân tài Đất việt 2008 – SP có tiềm năng ứng dụng.

No-person-img Arrow3 Nhóm Skydoor

Với Sản phẩm “Mạng thông tin du lịch giải trí Việt Nam và Thế giới http://www.skydoor.net ”.
Giải nhất Nhân tài Đất việt 2008 – SP có tiềm năng ứng dụng.

No-person-img Arrow3 Nhóm Trần Công Tường

Với Sản phẩm “SIRVINA.com - Trang Web cho phép người dùng tạo, quản lý và phân tích các khảo sát và bình bầu trực tuyến 1 cách chuyên nghiệp”.
Giải ba Nhân tài Đất việt 2008 – SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Nhóm VLOS

Với Sản phẩm “Cộng đồng khoa học trực tuyến VLOS”.
Giải khuyến khích và giải sáng tạo Nhân tài Đất việt 2008 – SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Tác giả Nguyễn Công Hùng

Với Sản phẩm website www.nghilucsong.net.
Giải Nghị lực Nhân tài Đất Việt năm 2008.

No-person-img Arrow3 Tác giả Nguyễn Hữu Bình

Với Sản phẩm “KillPorn, Giải pháp ngăn chặn websex dùng công nghệ nhận dạng ảnh số”.
Giải ba Nhân tài Đất việt 2008 – SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Tác giả Nguyễn Xuân Thịnh

Với Sản phẩm “Hệ thống rút phiếu tự động PTP_IQS”
Giải khuyến khích và giải vì lợi ích cộng đồng Nhân tài Đất việt 2008 – SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Tác giả Phạm Bá Hưng

Với Sản phẩm “Công thức và tính toán - Equatinon and Calculate”
Giải khuyến khích và giải vì sự nghiệp khuyến học Nhân tài Đất việt 2008 – SP có tiềm năng ứng dụng.

No-person-img Arrow3 Tác giả Lê Công nghiệp

Sản phẩm "Hạch toán bàn cắt" cho ngành may mặc Việt Nam (GARMENT SD 7.0).
Giải thưởng Nhiệt huyết nhân tài Nhân tài đất Việt năm 2007.

No-person-img Arrow3 Tác giả Nguyễn Linh

Sản phẩm "Chương trình soạn thảo trắc nghiệm 5.0 - Lino Program 5.0".
Giải ba Nhân tài đất Việt năm 2007- SP có tiềm năng ứng dụng.

No-person-img Arrow3 Tác giả Hoàng Ngọc Trung, Nguyễn Quang Thắng, Lê Thanh Lâm, Nguyễn Mạnh Trường, Nguyễn Minh Tuấn, Đỗ Bá Dân

Nhóm AI Việt Nam - Sản phẩm "Giải pháp học trực tuyến và thi trực tuyến ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo".
Giải nhất Nhân tài đất Việt năm 2007 - SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Tác giả Lê Nguyên Quang, Nguyễn Đức Anh, Trần Duy Hải

Sản phẩm "Hệ thống tính cước GHISE Online tập trung dựa trên công nghệ Internet - 7018".
Giải ba Nhân tài đất Việt năm 2007 - SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Tác giả Lê Quang Song và Vũ Minh Thành

Sản phẩm "Framework hỗ trợ phát triển game 3D trên Pocket PC".
Giải ba Nhân tài đất Việt năm 2007- SP có tiềm năng ứng dụng.

No-person-img Arrow3 Tác giả Lưu Khoa, Lê Thị Hoàng Ngân

Nhóm Listen Me - Sản phẩm "Phần mềm hỗ trợ trẻ em khiếm thính luyện âm, tập nói và rèn luyện tư duy, phiên bản 2.0".
Giải nhì Nhân tài đất Việt năm 2007 - SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Tác giả Mỵ Duy Thọ

Sản phẩm "Đánh công thức bằng Text Word (MyEqText)".
Giải thưởng Nhân tài mọi thế hệ Nhân tài đất Việt năm 2007.

No-person-img Arrow3 Tác giả Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Ngọc Nam, Bùi Tiến Đại, Nguyễn Đăng Khoa, Ngô Văn Ngọc, Lưu Kim Khánh, Trịnh Công Minh, Phạm Trung Thành, Nguyễn Đăng Khanh

Nhóm Tia Chớp Việt, Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao TCV - Sản phẩm "Hệ điều hành Portals - 7083".
Giải nhất Nhân tài đất Việt năm 2007 - SP có tiềm năng ứng dụng.

No-person-img Arrow3 Tác giả Nguyễn Phú Thuỳ, Nguyễn Thăng Long, Lê Vũ Hà, Phan Măn Minh, Phạm Trần Tuấn Anh, Lưu Mạnh Hà, Trương thế Oanh, Trần Quang Sơn, Phạm Tiến Lâm, Tạ Giang Nam, Vũ Tiến Linh, Bùi Thanh Tùng

Nhóm MEMSLAB, Đại học công nghệ - Sản phẩm "Hệ thống theo dõi các thông số cơ bản của bệnh nhân (Patient)".
Giải thưởng vì lợi ích cộng đồng Nhân tài đất Việt năm 2007.

No-person-img Arrow3 Tác giả Tô Trọng Tôn, Nguyễn Việt Thắng, Phạm Anh Dũng

Sản phẩm "Hệ thống trao đổi, đối thoại điện tử giữa người dân với chính quyền (035)".
Giải thưởng Vì lợi ích xã hội năm 2007 Sản phẩm "Hệ thống thông tin trong nhà hàng, Bar".
Giải thưởng Ấn tượng hội nhập Nhân tài đất Việt năm 2007.

No-person-img Arrow3 Tác giả Trịnh Công Thanh

Sản phẩm "Cổng thông tin điện tử của người khuyết tật Việt Nam".
Giải thưởng Nghị lực Nhân tài đất Việt năm 2007.

No-person-img Arrow3 Tác giả Trương Đông Phong

Sản phẩm "Em Học Toán".
Giải thưởng Nhân tài mọi thế hệ Nhân tài đất Việt năm 2007.

No-person-img Arrow3 Tác giả Trương Ngọc Đại, 13 tuổi

Sản phẩm “An toàn khi tham gia giao thông (Safe Traffic E3s)”.
Giải thưởng Tài năng trẻ Nhân tài đất Việt năm 2007.

No-person-img Arrow3 Nhóm tác giả Công ty cổ phần Giải pháp điện tử thông tin

Với Sản phẩm Hệ thống hiển thị thông tin chứng khoán sử dụng LED
Giải Ấn tượng tập thể Nhân tài Đất Việt năm 2006.

No-person-img Arrow3 Nhóm tác giả Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm AZ Solution, TP.HCM

Với Sản phẩm Framework phát triển Web nhanh.
Giải Ấn tượng hội nhập Nhân tài Đất Việt năm 2006.

No-person-img Arrow3 Nhóm tác giả Công ty Viễn Tân, TP.HCM

TP.HCM với Sản phẩm Hệ thống quản lý đội phương tiện giao thông - Fleet Management System.
Giải nhì Nhân tài Đất Việt năm 2006 - SP có tiềm năng ứng dụng.

No-person-img Arrow3 Nhóm tác giả Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

Với Sản phẩm Hệ thống chấm điểm tự động Alpha 2.0.
Giải ba Nhân tài Đất Việt năm 2006 - SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Long, Đặng Tuấn Anh, Bùi Tiến Đại, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Đăng Khoa, Lưu Kim Khánh, Nguyễn Ngọc Nam, Đoàn Chiến Thắng

Với Sản phẩm Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp
Giải Triển vọng Nhân tài Đất Việt năm 2006.

Page_arrowTrang  1 . 2 Arrow1Quay lại