Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG NGỌN HẢI ĐĂNG BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Danh sách tổ chức đạt giải
Thuysancondao Arrow3 Công ty cổ phần Thủy sản và XNK Côn Đảo
Số 40, Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR - VT.
Ngọn hải đăng BRVT năm 2007.
Thuongcangvungtau Arrow3 Công ty cổ phần Thương cảng Vũng Tàu
Số 973 đường 30/4, F.11, TP.Vũng Tàu, Tỉnh BR - VT.
Ngọn hải đăng BRVT năm 2007.
Thuongmaitonghop Arrow3 Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp
Số 47 đường Ba Cu, Phường 1, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR - VT.
Ngọn hải đăng BRVT năm 2007
No-logo Arrow3 Công ty Liên doanh Bariaserece
Khu CN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh BR - VT.
Ngọn hải đăng BRVT năm 2007.
Capnuocbaria Arrow3 Công ty Thoát nước Đô thị
Số 6 đường 3/2, Phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR - VT.
Ngọn hải đăng BRVT năm 2007.
Nhatnam Arrow3 Công ty TNHH Nhật Nam

357 Nguyễn An Ninh, phường 9, Thành phố Vũng Tàu. Giải thưởng năm 2006
Ngọn hải đăng BRVT năm 2006, 2007

Mayxuatkhau Arrow3 Công ty cổ phần May xuất khẩu Vũng Tàu
Số 846 - 848 Đường Bình Gia, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR - VT.
Ngọn hải đăng BRVT năm 2004,2007
Phumy Arrow3 Công ty TNHH Nhiệt điện Phú Mỹ

Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.
Ngọn hải đăng BRVT năm 2004, 2005, 2006, 2007

Xnkthuysan Arrow3 Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản

460 Trương Công Định - phường 8, TP. Vũng Tầu.
Ngọn hải đăng BRVT năm 2003, 2005, 2006, 2007

Phattriennhabaria Arrow3 Công ty cổ phẩn Phát triển Nhà
Số 2, Trương Công Định, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR - VT.
Ngọn hải đăng BRVT năm 2003,2004,2005, 2007.
Arrow2Xem tiếp