Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải thưởng Tác giả - Giải C
No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu sau một năm hội nhập”

Nhóm tác giả Minh Trung - Thành Cang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Những tồn tại ở Trung tâm Thương mại Châu Đức”

Tác giả Minh Yến, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Văn hóa lễ hội - Còn nhiều điều cần bàn”

Tác giả Minh Tâm, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự điều tra “Tôi thử ăn cơm lừa”

Tác giả: Thái Bình, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Hệ lụy của việc xăng dầu tăng giá”

Tác giả: Ngọc Phúc, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Khi nào Bãi Dâu trở thành địa chỉ Du lịch lý tưởng”

Tác giả: Kim Hoàng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự điều tra “Rối rắm thị trường nông dược”

Tác giả Huỳnh Liên, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Những doanh nghiệp - doanh nhân giỏi”

Tác giả Lưu Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Vũng Tàu trong tôi”

Nhóm tác giả Quỳnh Lê - Thanh Phong, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Hoạt động xúc tiến thương mại: Việc cần nổi vẫn…đang chìm”

Tác giả Nguyễn Quang, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2004.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Những nguy cơ đe dọa sự phát triển du lịch sinh thái ở Bà Rịa - Vũng Tàu”

Tác giả Huỳnh Liễu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2004.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Sức cạnh tranh hàng hóa trong hội nhập”

Tác giả Xuân Thủy, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2004.

Arrow1Quay lại