Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải thưởng Tác giả - Giải B
No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Đưa lành nghề vào tour du lịch - Dễ mà khó”

Nhóm tác giả Hoàng Dung, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Vốn tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”

Nhóm tác giả Minh Sơn - Thế Hùng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Xây dựng hệ thống cảng du lịch - Không thể chậm hơn nữa”

Tác giả Vân Anh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Thu hút du khách bằng dịch vụ chất lượng cao”

Tác giả: Tuấn Tú, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Du lịch sinh thái ở vườn Quốc gia Côn Đảo”

Tác giả: Nhóm tác giả Ngọc Duyên - Nguyễn Dùng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Vai trò của công nghệ mã số mã vạch trong hoạt động thương mại”

Nhóm tác giả Minh Sơn - Thanh Phong - Thành Khoa, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự “Lĩnh vực xuất khẩu tiềm ẩn yếu tố thiếu ổn định”

Tác giả Phan Cao, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Cáp treo mãi còn…treo”

Tác giả Vân Anh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Thương mại điện tử ở Bà Rịa - Vũng Tàu”

Nhóm tác giả Minh Sơn - Thành Khoa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Để du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến an toàn cho du khách”

Tác giả Huỳnh Liễu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2004.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Du lịch sinh thái Côn Đảo: Thừa và thiếu”

Tác giả Nhựt Thanh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2004.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Sức cạnh tranh hàng hóa trong hội nhập”

Tác giả Xuân Thủy, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2004.

Arrow1Quay lại