Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải thưởng Tác giả - Giải A
No-logo Arrow3 Tác phẩm “Tiêu thụ nông sản – bài toán vẫn chưa có lời giải”

Nhóm tác giả Ngọc Duyên - Thành Khoa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Vì sao khách quốc tế “chê” du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu”

Tác giả Hà Liên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Xã hội hóa việc xây dựng chợ - giai đoạn chuyển đổi mô hình đầu tư”

Tác giả Phạm Thị Huệ, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Loạt bài phóng sự 2 kỳ “Bao giờ Vũng Tàu có chợ khang trang, hiện đại”

Tác giả: Phúc Minh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu - những điều ghi nhận”

Tác giả: Hà Liên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình: “Âm vang của biển”

Tác giả: Nhóm tác giả Quỳnh Lê - Thanh Phong, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Loạt bài phóng sự điều tra (6bài) viết về dự án cải tạo bãi tắm Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu

Nhóm tác giả Thế Hưng - Mai Sim, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Vũng Tàu - Paradise thời gian không còn dài”

Tác giả Hà Liên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Xây dựng thương hiệu - con đường còn lắm gian truân”

Nhóm tác giả Hải Tâm - Thế Hùng - Minh Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nỗi buồn di tích: Bị…lãng quên”

Nhóm tác giả Mai Sim - Thảo Phương, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí VVTM - DL tỉnh BRVT năm 2004.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Ngành may mặc trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế”

Nhóm tác giả Hải Tâm - Thế Hùng, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2004.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Tiến độ thực hiện dự án du lịch quá chậm: Doanh nghiệp “mòn mỏi” vì…chờ”

 Nhóm tác giả Huỳnh Liên - Thu Thảo, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí VVTM - DL tỉnh BRVT năm 2004.

Arrow1Quay lại