Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải thưởng Đặc biệt
No-logo Arrow3 Phòng biên tập Báo Bà Rịa – Vũng Tàu điện tử

Giải ĐB Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Loạt bài tuyên truyền về Lễ hội Festival Biển 2006, đăng trên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu điện tử từ ngày 01-15/4/2006

Tác giả: Thế Hưng và nhóm phóng viên Vũng Tàu Chủ nhật, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử.
Giải ĐB Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Loạt bài viết về thương mại và du lịch trên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu Điện tử năm 2005

Nhóm tác giả Nguyễn Quang Đạt - Phạm Ngọc Hưng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải ĐB Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

Arrow1Quay lại