Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải thưởng Đặc biệt
No-logo Arrow3 Phòng biên tập Báo Bà Rịa – Vũng Tàu điện tử

Giải ĐB Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải thưởng Tập thể
No-logo Arrow3 Phòng Biên tập Kinh tế, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu

Giải Nhất TT Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Phòng Phát thanh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

Giải KK tập thể Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Phòng Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Giải Nhì TT Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải thưởng Tác giả - Giải A
No-logo Arrow3 Tác phẩm “Tiêu thụ nông sản – bài toán vẫn chưa có lời giải”

Nhóm tác giả Ngọc Duyên - Thành Khoa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Vì sao khách quốc tế “chê” du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu”

Tác giả Hà Liên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Xã hội hóa việc xây dựng chợ - giai đoạn chuyển đổi mô hình đầu tư”

Tác giả Phạm Thị Huệ, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải thưởng Tác giả - Giải B
No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Đưa lành nghề vào tour du lịch - Dễ mà khó”

Nhóm tác giả Hoàng Dung, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Vốn tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”

Nhóm tác giả Minh Sơn - Thế Hùng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Xây dựng hệ thống cảng du lịch - Không thể chậm hơn nữa”

Tác giả Vân Anh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải thưởng Tác giả - Giải C
No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu sau một năm hội nhập”

Nhóm tác giả Minh Trung - Thành Cang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Những tồn tại ở Trung tâm Thương mại Châu Đức”

Tác giả Minh Yến, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Văn hóa lễ hội - Còn nhiều điều cần bàn”

Tác giả Minh Tâm, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải thưởng Tác giả - Giải Khuyến khích
No-logo Arrow3 3. Tác phẩm: “Ngành du lịch huyện Xuyên Mộc không “móc” được hầu bao của du khách – Vì sao ?”

Tác giả Bùi Văn Cảnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Nhóm tác phẩm: “Hành trình trên sông nước Long Sơn” và “Medicoast – du lịch kết hợp điều dưỡng”

Tác giả Hoa Hạ, tạp chí Du lịch TP. Hồ Chí Minh.
Giải KK Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Đời sống người lao động thời “bão giá”

Nhóm tác giả Huỳnh Liên - Thu Thảo - Thanh Nga, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Doanh nghiệp Việt kiều chung sức xây dựng quê hương”

Nhóm tác giả Thành Cang - Lưu Tài, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Về với thiên nhiên”

Tác giả Kim Hoàng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

Arrow2Xem tiếp