Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI BÁO CHÍ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải C
No-logo Arrow3 Tác Phẩm: “Nguy cơ phá sản dự án phát triển bò sữa”

Phóng sự truyền hình của nhóm tác giả: Ngọc Duyên - Thành Khoa, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Quả Lừa mang tên YA NO1”

Điều tra của tác giả Thế Hưng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Giải C Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Loạt bài về “Công tác cứu trợ của tỉnh BR - VT sau cơn bão số 9”

Phóng sự của nhóm tác giả Bích Hạnh - Sơn Trà, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự điều tra (02bài) “Đền bù giải tỏa - bao giờ chính quyền và người dân tìm được tiếng nói chung”

Tác giả Phúc Minh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Vũng Tàu Paradise - Thời gian không còn nhiều”

Tác giả Hà Liên, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Vũng Tàu trong tôi”

Nhóm tác giả Quỳnh Lê - Thanh Phong, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh. Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Thấy gì trong hoạt động quản lý và khai thác vật liệu san lấp”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Nhựt Thanh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nước thải chảy về đâu”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Hoàng Dung - Thế Hưng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Tìm lại sắc phục Châu Ro”

Phóng sự truyền hình của nhóm tác giả Quỳnh Lê - Văn Dùng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Cuộc chiến trong các lô cao su”

Tác giả Nhựt Thanh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Không chỉ là tài năng”

Nhóm tác giả Thành Cang - Trịnh Thốt, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Phải chăng khu du lịch Bạch Dinh đang bị trẻ hóa”

Tác giả Hà Liên, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Chẳng ai muốn cháy, nhưng nếu…?”

Nhóm tác giả Đỗ Giang Phong - Danh Văn Nhựt, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Dự án định cư Bầu Ngứa bàn giao chưa phải là kết thúc”

Nhóm tác giả Ngọc Duyên - Minh Quang, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Núi lớn, núi nhỏ đang kêu cứu”

Tác giả Hà Liên, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

Arrow1Quay lại