Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI BÁO CHÍ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải B
No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Sông Thị Vải - Dòng sông đang dãy chết”

Phóng sự phát thanh của tác giả Hà Liên, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Vượt bão”

Phóng sự truyền hình của nhóm tác giả Quỳnh Lê - Thanh Phong, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007)

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Loạt bài về “Phát triển kinh tế biển của tỉnh BR - VT”

Phóng sự của tác giả Nhựt Thanh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự (02 bài) “Nghề cá ở Bà Rịa - Vũng Tàu trên tiến trình hội nhập”

 Tập thể tác giả Phòng biên tập Kinh tế, Báo Bà Rịa Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Nước máy nhiễm bẩn - Nguyên nhân và giải pháp”

Nhóm tác giả Lương Lan - Hoàng Cường, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Nhiều đơn vị vi phạm chế độ Bảo hiểm xã hội”

Nhóm tác giả Minh Phương - Nguyễn Dùng, Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Các khu công nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu chưa là miền đất hứa”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Song An - Thu Thảo, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nỗi buồn di tích”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Mai Sim - Thảo phương, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Những công trình xây dựng cơ bản nhiều tai tiếng”

Phóng sự phát thanh của tác giả Hà Liên, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Những khuất tất trong việc đền bù giải phóng mặt bằng tại phường 5, TP.Vũng Tàu

Tác giả Ngọc Duyên - Thế Hùng, ”, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Thành phố Vũng Tàu: Thực trạng tình hình vi phạm Luật đất đai”

Tác giả Phan Đức Hiền, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Vì sao Công ty giày Uy Việt đình công”

Tác giả Phạm Thị Huệ, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Quản lý hoạt động ca nô trượt nước - còn nhiều bất cập”

Tác giả Kim Hoàng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “ Cổ phần hóa tiến trình còn lắm gian nan”

Nhóm tác giả Minh Hương - Minh Trung, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Cần một giảit pháp mạnh cho căn bệnh lấn chiếm đất đai”

Tác giả Phan Đức Hiền, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

Arrow1Quay lại