Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI BÁO CHÍ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải A
No-logo Arrow3 Tác phẩm : Phóng sự phát thanh “Chuyện của rừng”

Tác giả Kim Hoàng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Loạt bài phóng sự (12 bài) “Phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A ở người”

Nhóm tác giả Huỳnh Liên - Sơn Trà, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Ô nhiễm môi trường vẫn là bài toán khó”

Phóng sự phát thanh của tác giả Kim Hoàng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nỗi đau da cam”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Minh Thư - Yến Phương, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải B
No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự (02 bài) “Nghề cá ở Bà Rịa - Vũng Tàu trên tiến trình hội nhập”

 Tập thể tác giả Phòng biên tập Kinh tế, Báo Bà Rịa Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Nước máy nhiễm bẩn - Nguyên nhân và giải pháp”

Nhóm tác giả Lương Lan - Hoàng Cường, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Nhiều đơn vị vi phạm chế độ Bảo hiểm xã hội”

Nhóm tác giả Minh Phương - Nguyễn Dùng, Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Các khu công nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu chưa là miền đất hứa”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Song An - Thu Thảo, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nỗi buồn di tích”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Mai Sim - Thảo phương, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Những công trình xây dựng cơ bản nhiều tai tiếng”

Phóng sự phát thanh của tác giả Hà Liên, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải C
No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự điều tra (02bài) “Đền bù giải tỏa - bao giờ chính quyền và người dân tìm được tiếng nói chung”

Tác giả Phúc Minh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Vũng Tàu Paradise - Thời gian không còn nhiều”

Tác giả Hà Liên, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Vũng Tàu trong tôi”

Nhóm tác giả Quỳnh Lê - Thanh Phong, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh. Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Thấy gì trong hoạt động quản lý và khai thác vật liệu san lấp”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Nhựt Thanh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nước thải chảy về đâu”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Hoàng Dung - Thế Hưng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Tìm lại sắc phục Châu Ro”

Phóng sự truyền hình của nhóm tác giả Quỳnh Lê - Văn Dùng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải khuyến khích
No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự “Chùa Chiền am cốc xây trái phép ở Tân Thành - Giải quyết thế nào?”

Tác giả Gia Khánh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự “Một năm sau vụ cháy, Bến đá vẫn nóng từng ngày”

Nhóm tác giả Đỗ Hoàng - Mai Sim, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự “Tìm trầm không cần ngậm ngải”

Tác giả Quang Đạt, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự “Xóa đói giảm nghèo ở Phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu - Bài toán về sự an lạc”.

Tác giả Yến Phương, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở - một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng”

Tác giả Thu Lan, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Thiếu khí tại túi khí Bà Rịa - Vũng Tàu- chuyện thật như đùa”

Tác giả Huỳnh Liễu, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Trường cao đẳng cộng đồng hành trình còn lắm gian nan”

Tác giả Vũ Yến, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Cần đẩy nhanh tiến độ trùng tu di tích Côn Đảo”

Nhóm tác giả Ngọc Duyên - Trần Quý, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Nguy cơ mất an toàn tại công ty dịch vụ kỹ thuật XNK hải sản”

Nhóm tác giả Minh Phương - Thành Khoa, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Tiêu thụ nông sản vẫn còn nhiều khó khăn”

Nhóm tác giả Ngọc Duyên - Trần Quý, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

Arrow2Xem tiếp