Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI BÁO CHÍ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải A
No-logo Arrow3 Tác phẩm “Ô nhiễm môi trường vẫn là bài toán khó”

Phóng sự phát thanh của tác giả Kim Hoàng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nỗi đau da cam”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Minh Thư - Yến Phương, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Ngư dân nỗi lo luồng lạch”

Tác giả Kim Hoàng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Bát nháo trong vận chuyển khách hàng - do đâu?”

Nhóm tác giả Thế Hưng - Mỹ Phượng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải B
No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Các khu công nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu chưa là miền đất hứa”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Song An - Thu Thảo, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nỗi buồn di tích”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Mai Sim - Thảo phương, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Những công trình xây dựng cơ bản nhiều tai tiếng”

Phóng sự phát thanh của tác giả Hà Liên, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Những khuất tất trong việc đền bù giải phóng mặt bằng tại phường 5, TP.Vũng Tàu

Tác giả Ngọc Duyên - Thế Hùng, ”, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Thành phố Vũng Tàu: Thực trạng tình hình vi phạm Luật đất đai”

Tác giả Phan Đức Hiền, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Vì sao Công ty giày Uy Việt đình công”

Tác giả Phạm Thị Huệ, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải C
No-logo Arrow3 Tác phẩm “Thấy gì trong hoạt động quản lý và khai thác vật liệu san lấp”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Nhựt Thanh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nước thải chảy về đâu”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Hoàng Dung - Thế Hưng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Tìm lại sắc phục Châu Ro”

Phóng sự truyền hình của nhóm tác giả Quỳnh Lê - Văn Dùng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Cuộc chiến trong các lô cao su”

Tác giả Nhựt Thanh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Không chỉ là tài năng”

Nhóm tác giả Thành Cang - Trịnh Thốt, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Phải chăng khu du lịch Bạch Dinh đang bị trẻ hóa”

Tác giả Hà Liên, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải khuyến khích
No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Cơ hội đón khách quốc tế bằng đường biển - Số 1 đang lùi về số 0”

Phóng sự của tác giả Sơn Huy, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Người phát minh ra phần mềm toán học”

Phóng sự phát thanh của tác giả Vũ Yến, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Bà Rịa - Vũng Tàu bao giờ xóa hết điểm đen”

Phóng sự phát thanh của tác giả Huỳnh Liễu, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Hành trình hộ khẩu KT3 sang hộ khẩu thường”

Phóng sự truyền hình của nhóm tác giả Ngọc Duyên - Thanh Phong, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Lòng nhân”

Phóng sự truyền hình của nhóm tác giả Quỳnh Lê - Thanh Phong, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Mụ Bân làng kiểu mẫu của người Châu Ro”

Phóng sự của tác giả Nguyễn Quang, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Những ngôi trường: Hai trong một”

Phóng sự truyền hình của nhóm tác giả Quỳnh Lê - Thế Hùng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Những tính hiệu vui từ ngành công nghiệp dầu khí non trẻ”

Phóng sự của tác giả Lưu Dương, Báo Bà Rịa - Vũng tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nhà xây trái phép, không phép”

Loạt bài phóng sự điều tra của tác giả Minh Lý, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Thực trạng của các trung tâm văn hóa xã, phường”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Đinh Thìn - Huỳnh Liên, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

Arrow2Xem tiếp