Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI BÁO CHÍ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải A
No-logo Arrow3 Tác phẩm “Ngư dân nỗi lo luồng lạch”

Tác giả Kim Hoàng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Bát nháo trong vận chuyển khách hàng - do đâu?”

Nhóm tác giả Thế Hưng - Mỹ Phượng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Cơ sở trường lớp ở TP.Vũng Tàu: Thiếu và quá tải”

Tác giả Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Báo bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải B
No-logo Arrow3 Tác phẩm “Những khuất tất trong việc đền bù giải phóng mặt bằng tại phường 5, TP.Vũng Tàu

Tác giả Ngọc Duyên - Thế Hùng, ”, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Thành phố Vũng Tàu: Thực trạng tình hình vi phạm Luật đất đai”

Tác giả Phan Đức Hiền, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Vì sao Công ty giày Uy Việt đình công”

Tác giả Phạm Thị Huệ, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Quản lý hoạt động ca nô trượt nước - còn nhiều bất cập”

Tác giả Kim Hoàng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “ Cổ phần hóa tiến trình còn lắm gian nan”

Nhóm tác giả Minh Hương - Minh Trung, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Cần một giảit pháp mạnh cho căn bệnh lấn chiếm đất đai”

Tác giả Phan Đức Hiền, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải C
No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Cuộc chiến trong các lô cao su”

Tác giả Nhựt Thanh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Không chỉ là tài năng”

Nhóm tác giả Thành Cang - Trịnh Thốt, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Phải chăng khu du lịch Bạch Dinh đang bị trẻ hóa”

Tác giả Hà Liên, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Chẳng ai muốn cháy, nhưng nếu…?”

Nhóm tác giả Đỗ Giang Phong - Danh Văn Nhựt, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Dự án định cư Bầu Ngứa bàn giao chưa phải là kết thúc”

Nhóm tác giả Ngọc Duyên - Minh Quang, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Núi lớn, núi nhỏ đang kêu cứu”

Tác giả Hà Liên, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải khuyến khích
No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Đừng đùa với … lửa”

Tác giả Huỳnh Liễu, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Bốn năm ghi vốn, 5 năm ngồi chờ”

Tác giả Hoàng Dung, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Có hay không chuyện mãi lộ nơi cửa biển phước tỉnh”

Tác giả Vũ Yến, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Có một ngày một đêm trên giàn khoan”

Tác giả Lưu Phú, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Dịch cúm gia cầm và những thiệt hại lâu dài”

Nhóm tác giả Ngọc Duyên - Thanh Phong, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Những ngôi nhà biến thành am cốc, tịnh thất”

Tác giả Thảo Phương, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Sáng chế khai thông cống thoát nước đô thị”

Nhóm tác giả Minh Sơn - Thế Hùng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Xuất khẩu hải sản, vì sao chưa thể bứt phá?”

Tác giả Huỳnh Liên, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “ Rừng Bình Châu, Phước Bửu bị lấn chiếm trái phép”

Nhóm tác giả Ngọc Duyên - Nguyễn Dùng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Bao giờ mới thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân”

Tác giả Nguyễn Thị Minh Hà, Bào Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

Arrow2Xem tiếp