Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI BÁO CHÍ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải A
No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Cơ sở trường lớp ở TP.Vũng Tàu: Thiếu và quá tải”

Tác giả Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Báo bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải B
No-logo Arrow3 Tác phẩm “Quản lý hoạt động ca nô trượt nước - còn nhiều bất cập”

Tác giả Kim Hoàng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “ Cổ phần hóa tiến trình còn lắm gian nan”

Nhóm tác giả Minh Hương - Minh Trung, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Cần một giảit pháp mạnh cho căn bệnh lấn chiếm đất đai”

Tác giả Phan Đức Hiền, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải C
No-logo Arrow3 Tác phẩm “Chẳng ai muốn cháy, nhưng nếu…?”

Nhóm tác giả Đỗ Giang Phong - Danh Văn Nhựt, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Dự án định cư Bầu Ngứa bàn giao chưa phải là kết thúc”

Nhóm tác giả Ngọc Duyên - Minh Quang, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Núi lớn, núi nhỏ đang kêu cứu”

Tác giả Hà Liên, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải khuyến khích
No-logo Arrow3 Tác phẩm “ Rừng Bình Châu, Phước Bửu bị lấn chiếm trái phép”

Nhóm tác giả Ngọc Duyên - Nguyễn Dùng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Bao giờ mới thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân”

Tác giả Nguyễn Thị Minh Hà, Bào Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Ca nô trượt nước: Chuyện bắt cóc bỏ dĩa”

Nhóm tác giả Nguyễn Thị Mỹ Phượng - Thái Bình, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại: Cuộc chiến không đơn giản”

Tác giả Danh Văn Nhựt, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Một người hạnh phúc”

Tác giả Vân Anh, Đài phát thanh -Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Thực trạng đáng quan tâm ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vũng Tàu”

Tác giả Phan Thị Huệ, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Thi chọn học sinh giỏi tiểu học - nên hay không?”

Nhóm tác giả Quỳnh Lê - Dân Hùng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Vấn đề an toàn lao động ở Xí nghiệp đóng sửa tàu thuyền”

Nhóm tác giả Minh Phương - Minh Quang, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Việc trích nộp bảo hiểm hàng tháng: vẫn còn dây dưa”

Tác giả Lưu Trọng Phú, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Xung quanh vấn đề ô nhiễm môi trường ở nhà máy cao su Xà Bang”

Nhóm tác giả Minh Hương - Lưu Tài, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

Arrow2Xem tiếp