Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2
Trụ sở: Số 72 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 - 220 0344 / 220 0345
Fax:
08 - 220 0301
Website:
www.pc2.com.vn


BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Danh hiệu Đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới năm 2005
01 Huân chương Độc lập hạng Ba
01 Huân chương Lao động hạng Nhất
01 Huân chương Lao động hạng Nhì
02 Huân chương Lao động hạng Ba
Nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và các Bộ ngành