Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH


Huân chương Sao vàng năm 1985 (khen chung tỉnh Bình Trị Thiên)
Huân chương Độc lập Hạng Nhất năm 1965;
Huân chương Độc lập Hạng Nhì năm 1968;
Lực lượng Vũ trang Nhân dân Quảng Bình đơn vị tuyên dương Anh hùng năm 1978