Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TĨNH GIA II

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Huân chương lao động hạng Ba năm 1996
02 Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
02 Bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo
Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
Bằng khen, cờ thi đua của Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn
Huân chương lao động hạng Nhì năm 2006