Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo TRƯỜNG TRUNG HỌC BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Trường trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I được thành lập từ ngày 01/10/1960 với tên gọi là Trường nghiệp vụ Bưu điện Hà Nam. Trải qua 47 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường không ngừng phát triển lớn mạnh, các thế hệ của trường đã đóng góp vào sự phát triển của ngành và toàn xã hội. Đến nay nhà trường đã đào tạo được 46 hệ chính quy với gần 3 vạn cán bộ, nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ cho ngành bưu điện… nhân viên kỹ thuật cho nước bạn Lào, Campuchia; đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao khoa học kỹ thuật, dịch vụ mới cho hơn 30 ngàn lượt công nhân