Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo TRƯỜNG TRUNG HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ
Trụ sở: 365 Điện Biên Phủ, TP.Huế
Điện thoại: 054 - 823 044
Fax:
054 - 884 545


BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

36 Bằng khen của các Cấp; Bộ giao thông vậnh tải, Bộ giáo dục và đào tạo; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh và liên đoàn lao động Thừa Thiên Huế
08 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc: Bộ giao thông vận taỉ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Liên đoàn lao động tỉnh và công đoàn ngành giao thông vận tải Thừa Thiên Huế
Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ năm 2002
Cờ đợn vị thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2003
Huận chương lao động hạng Ba năm 2005
Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải năm 2006