Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo TRƯỜNG TRUNG CẤP CƠ ĐIỆN VÀ THỦY LỢI
Trụ sở: Thôn Đào Viên, Khoái Châu, Hưng Yên
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Tập thể Lao động xuất sắc: 01
Tập thể Lao động tiên tiến: 05
Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 08 trong đó có 03 cá nhân được suy tôn và đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua.