Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Trụ sở: 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056 - 846 156
Fax:
056 - 846 089
Website:
www.qnu.edu.vn


BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2007
Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2002
Huân chương Lao động hạng Hai năm 1997
Huân chương Lao động hạng Ba năm 1992
Thành tích của Công đoàn Trường:
Huân chương Lao động hạng Ba năm 1997;
Huân chương Lao động hạng Hai năm 2007
Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
Cờ thi đua của Chính phủ;
Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Bình Định, Tổng Liên đoàn Lao động, Công đoàn Giáo dục…
Thành tích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
Huân chương Lao động hạng Ba năm 1999;
Nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Trung ương Đoàn, UBND tỉnh Bình Định , Trung ương Hội sinh viên.