Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYÊNG HÌNH I - ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Chuyên ngành đào tạo chính:
-
Cao đẳng kỹ thuật Phát thanh – Truyền hình
- Cao đẳng Báo chí Phát thanh – Truyền hình
- Trung cấp kỹ thuật Phát thanh – Truyền hình; Phóng viên biên tập viên Phát thanh – Truyền hình
- Công nhân kỹ thuật Phát thanh – Truyền hình, bậc 3/7
- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho Cán bộ Phóng viên Biên tập viên các Đài PT – TH trong cả nước
- Liên kết với các trường đại học đào tạo Đại học tại chức.