Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
Trụ sở: Km 05 Đường Vinh, Cửa Hội, Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An

Số 63B Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại:
038 - 385 7070
Fax:
038 - 385 7042
Email:
cdspnghean@hn.vnn.vn


BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Huân chương Lao động hạng Nhì
Cờ thi đua của UBND Tỉnh
Từ năm 2000 đến nay liên tục là trường tiên tiến xuất sắc