Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Denhung BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN


- Khu di tích lịch sử Đền Hùng được hình thành từ năm 1962, khi bộ Văn hóa thông tin có Quyết định số 313/VHQĐ ngày 28 tháng 4 năm 1962 xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa Đền Hùng là di tích cấp quốc gia. Từ năm 1962 đến năm 1989 có 4 cơ quan đơn vị cùng quản lý, bảo vệ khai thác giá trị khu di tích lịch sử Đền Hùng là: Ban quản lý khu di tích Đền Hùng, Đội lâm nghiệp Đền Hùng, Lâm Viên Đền Hùng, Cửa hàng dịch vụ Đền Hùng.
- Năm 1989 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có Quyết định số 801/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 1989 sát nhập 04 đơn vị trên thành Ban quản lý khu di tích Đền Hùng thuộc Sở văn hóa – Thông tin Phú Thọ.
- Năm 2005 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có  Quyết định số 525/2005/QĐ-UB ngày 23 tháng 02 năm 2005 về việc thành lập Khu di tích lịch sử Đền Hùng có trên 250 cán bộ CNVC và người lao động với 72 biên chế HCSN trực thuộc 06 phòng chuyên môn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Dịch vụ - Du lịch Đền Hùng. Trong đó: Trên đại học 03 cán bộ (01 Tiến sỹ và 02 Thạc sỹ); đại học: 58 cán bộ, trung cấp, cao đẳng: 82 cán bộ; công nhân kỹ thuật: 40 cán bộ.
- Ban quản lý khu di tích Đền Hùng quản lý rộng với diện tích hơn 1000 ha trên địa bàn của 7 xã, thuộc 02 huyện: Lâm Thao, Phù Ninh và thành phố Việt Trì;
1. Chức năng:
Khu di tích lịch sử Đền Hùng là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ. Có chức năng quản lý, bảo vệ, khai thác tiềm năng Khu di tích lịch sử Đền Hùng và rừng quốc gia Đền Hùng.
Khu di tích lịch sử Đền Hùng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để hoạt động.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật lịch sử về thời đại Hùng Vương và Di tích lịch sử Đền Hùng nhằm giáo dục với đồng bào cả nước có ý thức hướng về cội nguồn  và truyền thống đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền giá trị lịch sử thời đại Hùng Vương tới nhân dân trong và ngoài nước; Tham gia tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng hàng năm theo kế hoạch của tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương.
- Trồng mới, chăm sóc, tu bổ rừng Quốc gia Đền Hùng và bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên theo hướng phát triển tập đoàn cây bản địa. Quản lý, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, vườn cây lưu niệm trong Khu di tích, quản lý sử dụng đất đai theo quy hoạch được duyệt.
- Tổ chức thực hiện các dự án về xây dựng, tôn tạo, tu bổ di tích và rừng quốc gia Đền Hùng trên cơ sở quy hoạch tổng thể và chi tiết được duyệt. Phối hợp với các sở, ngành chức năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng mới, trùng tu, tôn tạo các công trình trong Khu di tích và rừng Quốc gia Đền Hùng.
- Tổ chức tiếp nhận các nguồn gốc vốn Trung ương và địa phương, nguồn vật tư, nguồn công đức của các tổ chức, các nhân đóng góp, tu bổ vào Di tích lịch sử Đền Hùng, thực hiện quản lý và lập kế hoạch sử dụng trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Phối hợp với các ngành liên quan bảo vệ và hướng dẫn các đoàn khách du lịch về thăm viếng Khu di tích lịch sử Đền Hùng; tổ chức, quản lý các hoạt động dịch vụ thương mại, du lịch đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ, tham quan, tìm hiểu lịch sử thời đại Hùng Vương và hệ sinh thái rừng Quốc gia Đền Hùng theo quy định.
- Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, cơ sở vật chất theo quy định hiện hành.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 08 năm (2000-2007).
1. Tham gia tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2000-2007:
Năm 2000 là năm Nhà nước tổ chức quốc Lễ, Ban quản lý khu di tích Đền Hùng đã tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ Hội Đền Hùng năm  2000. Từ năm 2000 đến  2004, hàng năm Ban quản lý khu di tích Đền Hùng đều tham gia chuẩn bị tốt cơ sở vật và tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương theo kế hoạch của UBND tỉnh; chủ động phối hợp với các cấp, ngành của tỉnh tổ chức các hoạt động có hiệu quả, tạo không khí sôi động trong thời gian diễn ra lễ hội. Nhiều năm được UBND tỉnh và Ban Tổ chức giỗ Tổ của tỉnh đánh giá tốt.
Từ khi thành lập Khu di tích lịch sử Đền Hùng năm 2005 đến 2007, được giao là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương, Khu đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Xây dựng chương trình và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các nội dung liên quan phục vụ Giỗ Tổ.
Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức đón tiếp chu đáo, an toàn các đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước, các cơ quan TW, các tỉnh, thành phố, khách quốc tế và đồng bào cả nước về dự giỗ Tổ Hùng Vương. Phối hợp với Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đón tiếp hàng trăm lượt phóng viên báo chí TW, các tỉnh bạn về làm việc, đưa tin tuyên truyền về Đền Hùng và giỗ Tổ Hùng Vương.
Tổ chức tiếp nhận các nguồn đóng góp công đức và thường xuyên công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Đài Phát thanh Đền Hùng danh sách những tập thể, các nhân tham gia công đức tu bổ, xây dựng Đền Hùng. Hàng năm, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã tham gia với UBND tỉnh sử dụng nguồn đóng góp công đức để tu bổ, xây dựng các công trình trong Di tích lịch sử Đền Hùng.
Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trực quan trong khu vực di tích; sắp xếp, bố trí hàng quán bán hàng đúng quy định, đảm bảo mĩ quan trong khu vực; thu gom và xử lý rác thải trong di tích trước, trong và sau thời gian tổ chức lễ hội đảm bảo cảnh quan môi trường trong di tích luôn sạch, đẹp.
Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 Âm lịch hàng năm.
Với sự cố gắng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động trong toàn đơn vị đã góp phần tổ chức thành công giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng hàng năm. Phần Lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính. Phần hội vui tươi lành mạnh, thu hút được đông đảo đồng bào và du khách tạo không khí sôi động trong những ngày diễn ra lễ hội.
2. Những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao:
2.1. Tổ chức quản lý, bảo vệ di tích và Rừng quốc gia Đền Hùng:
Tổ chức và triển khai tốt công tác bảo vệ trật tự trị an trong khu vực Đền Hùng; bảo vệ an toàn các đoàn khách của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước về thăm viếng Tổ tiên; bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra canh gác 24/24h/ngày để bảo vệ an toàn đền, chùa, nhà bảo tàng Hùng Vương, Rừng quốc gia Đền Hùng và tài sản trong di tích; tổ chức lực lượng trong giữ an toàn các phương tiện của khách hàng đến tham quan di tích.
Lực lượng bảo vệ của Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực Đền Hùng chấp hành các quy định của UBND tỉnh và Khu di tích lịch sử Đền Hùng về quản lý, bảo vệ di tích và Rừng Quốc gia Đền Hùng. Đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp bán hàng rong, bán hàng đúng nơi quy định trong khu vực di tích, Về cơ bản đã ngăn chặn được người bán hàng rong, ép giá khách trong khu vực Đền Hùng.
Bảo vệ an toàn Rừng Quốc gia Đền Hùng; thường xuyên phối hợp tốt với các ngành liên quan, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhân dân địa phương có ý thức tự giác và trách nhiệm bảo vệ rừng, bảo vệ di tích.
2.2. Tổ chức trồng, chăm sóc tu bổ rừng và vườn hoa, cây cảnh:
Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc tu bổ rừng trong phạm vi quản lý như: phát dọn vệ sinh rừng, thu gom chất dễ cháy trong khu vực rừng Quốc gia; tham gia một số dự án trồng bổ sung cây bản địa khu vực núi Nghĩa Lĩnh và núi Vặn.
Phục vụ chu đáo các đoàn khách của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành TW, các tỉnh thành trong cả nước về trồng cây tại vườn cây lưu niệm trong di tích. Hiện nay vườn cây lưu niệm quốc gia sinh trưởng, phát triển và được bảo vệ tốt.
Triển khai các biện pháp gia cố, bảo vệ cây qúy hiếm và trồng hàng rào Mây bảo vệ xung quanh núi Nghĩa Lĩnh. Trong thời gian qua, đã tiến hành trồng bổ sung 45ha cây bản địa trong khu vực Rừng quốc gia Đền Hùng.
Tiến hành điều tra thực trạng đất Rừng quốc gia Đền Hùng, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh về biện pháp quản lý bảo vệ, trồng rừng theo quy hoạch được phê duyệt;
Thường xuyên kiểm tra phát hiện sâu bệnh và các biện pháp xử lý kỹ thuật kịp thời đảm bảo các khu vực rừng, khuôn viên vườn hoa, cây cảnh sinh trưởng và phát triển tốt.
Phối hợp với trường Đại học Lâm nghiệp và Viện điều tra quy hoạch rừng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều tra toàn bộ chủng loại, động thực vật trong khu rừng cấm Đền Hùng. Kết quả phân loại được hệ thực vật Đền Hùng có: 458 loài thảo mộc thuộc 328 chi, 131 họ, trong đó có 11 loài nghi trong sách đỏ thực vật Việt Nam, có 204 loài có tác dụng làm thuốc. Hệ động vật Đền Hùng gồm 157 loài côn trùng, 95 loài động vật có xương sống trong đó có 7 loài quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Kết quả điều tra trên làm cơ sở cho việc đóng biển ghi tên, nghiên cứu môi trường, sinh học và xây dựng rừng lịch sử văn hóa quốc gia Đền Hùng.
2.3. Tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu khoa học về Đền Hùng và Thời đại Hùng Vương:
Hàng năm Khu di tích lịch sử Đền Hùng đều tổ chức nghiên cứu, khai thác vốn nghệ thuật truyền thống, văn hóa dân gian vùng Đất Tổ phục vụ cho công tác tuyên truyền về Đền Hùng và Thời đại Hùng Vương. Trong thời gian tổ chức giỗ Tổ đã tổ chức cho các xã vùng ven di tích, thành phố Việt Trì rước kiệu về Đền Hùng; hát xoan, múa sư tử, đánh trống đồng… phục vụ đông đảo đồng bào và du khách đến xem và cổ vũ, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa vùng trung du Đất Tổ.
Nghiên cứu nội dung lịch sử, viết kịch bản văn học và phối hợp với Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng trên 10 bộ phim tài liệu khoa học lịch sử về văn hóa lễ hội, thời đại Hùng Vương:
- Lễ hội làng He còn gọi là tích “Tản viên đón vợ” “Rước chúa gái” tiền thân của lễ hội Đền Hùng ngày nay. Tại xã Hy Cương, Chu Hóa (TP Việt Trì).
- Lễ hội rước ông Khiu, bà Khiu ở xã Thanh Đình, huyện Lâm Thao.
- Lễ hội rước kiệu Hùng Lô, Tp. Việt Trì.
- Lễ hội ném chài Vân Luông, Vân Phú – Tp. Việt Trì.
- Tục thờ lúa và Tín ngưỡng phồn thực vùng phụ cận di tích Đền Hùng.
- Lễ hội Đền Hùng xưa và nay.
- Trò trám và rước lúa thần: trò trình nghề tứ dân chi nghiệp (Tứ Xã, huyện Lâm Thao)
- Lễ hội mùa xuân trên quê hương Đất Tổ (chủ yếu là hát xoan, hát trống quân, có bổ sung nội dung tích gói bánh chưng, giã bánh dầy dâng cúng Vua Hùng).
- Sự tích Vua Hùng đi săn ở Thanh Đình, Tp. Việt Trì.
- Sự tích Vua Hùng dạy dân cấy lúa ở Minh Nông – Việt Trì.
- Đền Hùng và Bảo tàng Hùng Vương.
Các phim tư liệu trên được chiếu rộng rãi trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Trung ương, được dư luận nhân dân và đặc biệt là các nhà nghiên cứu đánh giá cao. Được tặng giải khuyến khích của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam.
Tổ chức kiểm kê được 1.064 di tích kiến trúc thờ Vua Hùng, vợ con và tướng lĩnh thời Hùng Vương trong cả nước.
Tổ chức nghiên cứu khoa học trên 5.000 hiện vật gốc lưu giữ tại Bảo tàng Hùng Vương, trong đó có rất nhiều hiện vật có giá trị đặc biệt, duy nhất của quốc gia như: bộ Nha chương (Xóm Rền – Gia Thanh), tượng người bó gối (Tứ Xã), bộ sưu tập trống đồng (12 chiếc), ngọc phả Đền Hùng, khóa thắt lưng đồng làng Cả, mộ táng Gò De, lưỡi cày đồng Vạn Thắng…
Phối hợp với viện Khảo cổ học Việt Nam tổ chức 06 cuộc khai quật mang tính thám hiểm để nghiên cứu, tìm hiểu về dấu vết kiến trúc cũ của đền, chùa trong Di tích lịch sử Đền Hùng và các di chỉ cư trú, mộ táng tại xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì. Tổ chức điền dã, nghiên cứu tìm hiểu tư liệu liên quan đến thời đại Hùng Vương và Đền Hùng. Qua các đợt thám sát thu được nhiều hiện vật có giá trị góp phần chứng minh về sự ra đời, phát triển và lịch sử thờ cũng Tổ Tiên tại Di tích lịch sử Đền Hùng.
Từ năm 2000-2007, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã triển khai thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh nhằm bổ sung tài liệu khoa học lịch sử về Đền Hùng và thời đại Hùng Vương:
- Hồ sơ khoa học Đền Hùng và các di tích thời đại Hùng Vương vùng phụ cận (2001-2003)
- Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị các di tích thời đại kim khí ở Phú Thọ đã tiến hành nghiệm thu các tỉnh.
- Dự án phục tráng phim ảnh, tư liệu về lễ hội Đền Hùng và giỗ Tổ Hùng Vương trong cả nước.
Dự án quy hoạch chi tiết Khu di tích Thanh Đình thuộc xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì.
Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về Đền Hùng và thời đại Hùng Vương cho các đoàn khách trong và ngoài nước thăm Di tích lịch sử Đền Hùng. Trong thời gian qua đã đón tiếp và hướng dẫn cho trên 2000 đoàn khách trong nước, hàng trăm đoàn khách quốc tế về thăm viếng Đền Hùng và nhiều du khách trong và ngoài nước nghiên cứu, tìm hiểu về Đền Hùng và quan tâm về nguồn gốc dân tộc Việt Nam.
Ngoài ra còn có nhiều bài viết nghiên cứu về Đền Hùng, thời đại Hùng Vương và văn hóa dân gian vùng đất Tổ với hàng trăm bài viết công bố trên các sách, báo, tạp chí của Trung ương và địa phương. Đã xuất bản nhiều đầu sách chuyên đề về Di tích lịch sử Đền Hùng: Đền Hùng và Bảo tàng Hùng Vương; Đền Hùng cảnh quan và di tích; Truyền thuyết Hùng Vương trên vùng Đất Tổ; Khu di tích lịch sử và Rừng quốc gia Đền Hùng; Đền Hùng – Thơ chọn…
2.4. Tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động Dịch vụ - Du lịch:
Quản lý, sắp xếp các vị trí bán hàng đảm bảo mỹ quan trong di tích; thường xuyên kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ, không để xẩy ra tình trạng ép giá, ép khách mua hàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho đồng bào và du khách về thăm viếng Đền Hùng.
Tổ chức kiểm tra tay nghề, cấp giấy chứng nhận cho những người chụp ảnh trong khu vực Đền Hùng và kiểm tra, giám sát các cá nhân chụp ảnh trong khu vực di tích thực hiện đúng quy chế.
Xây dựng mới 02 nhà hàng ăn uống có sức chứa gần 1000 người; triển khai gần 30 quầy hàng lưu niệm, điểm dịch vụ; 04 xe ô tô chạy điện; liên kết với một số cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh nhằm giới thiệu những mặt hàng tiêu biểu,  truyền thống vùng đất Tổ phục vụ nhu cầu của đồng bào và du khách về thăm viếng di tích, góp phần ổn định trật tự, tạo môi trường kinh doanh dịch vụ và du lịch văn minh trong khu di tích.
2.5. Tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng:
Khu di tích lịch sử Đền Hùng có 01 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng. Trong những năm qua, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát và đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện các công trình xây dựng trong Khu di tích: Xây dựng cảnh quan và kè Hồ Gò Công, Hồ Khuôn Muồi; lắp đặt hệ thống điện, nước tại núi Nghĩa Lĩnh, núi Vặn; xây dựng mới đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ; cụm dịch vụ và đường dạo ngã 5 đền Giếng; tuyến đường từ bãi đỗ xe số 2 đi núi Vặn; di chuyển đường điện 6KV và xây mới trạm biến áp 100KVA khu vực ngã 5 đền Giếng. Tổ chức xây dựng đền thờ Lạc Long Quân và tu bổ, tôn tạo đền Thượng; gia cố, bảo vệ cây quý hiếm trên khu vực núi Hùng và trồng hàng rào cây Mây bảo vệ xung quanh núi Nghĩa Lĩnh, Sân lễ hội…
Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án Tháp Hùng Vương. Lập kế hoạch và mờ đơn vị tư vấn tổ chức thi mẫu  Tháp Hùng Vương và quy hoạch chi tiết các vị trí xung quanh Tháp; tu bổ, tôn tạo đền Trung, đền Hạ.
Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết dự án Trung tâm Lễ hội, đã tiến hành xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiến hành khảo sát và hoàn thiện các thủ tục về phê duyệt dự án và chuẩn bị triển khai các bước đấu thầu dự án vườn, cảnh quan khu vực đền Thượng, Trung tâm lễ hội (giai đoạn II).
Cho đến nay, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã thực hiện tốt công tác quản lý, đầu tư xây dựng các công trình trong Di tích lịch sử Đền Hùng đúng với các quy định của Nhà nước. Các công trình xây cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật và được dư luận đánh giá cao về chất lượng công trình xây dựng.
2.6. Công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc quản lý bảo vệ và đầu tư xây dựng Di tích lịch sử Đền Hùng.
Xây dựng dự thảo và tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành các quyết định:
- Quyết định số 547/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 về việc Quy định một số điểm về quản lý hoạt động tại Di tích lịch sử Đền Hùng.
- Quyết định số 1262/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 Quy định về quản lý, tiếp nhận và sử dụng nguồn công đức tu bổ, xây dựng Di tích lịch sử Đền Hùng.
- Quyết định số 1014/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ - Du lịch Đền Hùng trực thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
- Xây dựng dự thảo quy định một số điểm về quản lý hoạt động xây dựng trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Tham mưu với UBND tỉnh xây dựng chương trình và ký cam kết phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và PCCC Rừng quốc gia Đền Hùng giữa Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các cấp ngành, địa phương có liên quan.
Thực hiện tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh nhằm đẩy nhanh công tác tu bổ, tôn tạo và đầu tư xây dựng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng: Tu bổ nâng cấp đền Thượng; điều chỉnh quy hoạch Khu Trung tâm lễ hội; Quy hoạch và quản lý đất đai trong di tích.
Đề xuất, tham mưu với UBND tỉnh lập dự án bảo vệ, gia cố những cây quý hiếm trên các khu vực đền, chùa và trồng cây Mây làm hàng rào bảo vệ các lối lên, xuống núi Nghĩa Lĩnh; xây dựng vườn trồng hoa, cây ăn quả phục vụ việc thay đổi đồ cúng lễ trên các đền, chùa trong Khu di tích.
2.7. Công tác phối kết hợp trong công tác quản lý, bảo vệ Di tích lịch sử Đền Hùng:
Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các ngành liên quan để quản lý tốt các hoạt động trong Di tích lịch sử Đền Hùng.
- Phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin, Sở Thể dục Thể thao và cấp ngành liên quan để tổ chức và triển khai các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trong thời gian tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương theo đúng kế hoạch của tỉnh; quản lý các hoạt động văn hóa trong Di tích lịch sử Đền Hùng trong thời gian mùa Xuân và lễ hội Đền Hùng hàng năm.
- Phối hợp với các ngành và các cấp chính quyền địa phương có địa giới hành chính thuộc Di tích lịch sử Đền Hùng ký cam kết về công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy Rừng Quốc gia Đền Hùng.
- Thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền địa phương: UBND thành phố Việt Trì, UBND huyện Lâm Thao, Phù Ninh và các xã vùng ven Đền Hùng để tuyên truyền về quản lý, bảo vệ di tích và Rừng Quốc gia Đền Hùng.
- Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý và triển khai các dự án tu bổ, chăm sóc Rừng quốc gia Đên Hùng.
Phối hợp với hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng thành phố Việt Trì tiến hành kiểm kê và giải phóng mặt bằng một số khu vực, để xây dựng các công trình trong di tích.
Phong trào thi đua xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể quân chủng
Trong những năm vừa qua, Khu di tích lịch sử Đền Hùng là đơn vị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan của tỉnh đánh giá cao trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB vững mạnh. Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho CBCNVC và người lao động. Tổ chức cho CBCNVC tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Chi, Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể và các đồng chí lãnh đạo đơn vị. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục lòng yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước, giáo dục đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đại đoàn két trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền cùng tổ chức Công đoàn thường xuyên phối kết hợp lãnh đạo xây dựng phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ CNVC và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch công tác của cơ quan. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; phong trào tuổi trẻ lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước trong thanh niên.
Từ 2000 đến 2007 Khu di tích lịch sử Đền Hùng luôn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, nên đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và được công nhận là đơn vị lao động giỏi, là đơn vị dẫn đầu khối thi đua văn hóa xã hội của tỉnh năm 2003; đơn vị dẫn đầu ngành Bảo tồn – Bảo tàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2005.
1. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy:
Thực hiện tốt công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ dự nguồn nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Trong thời gian từ năm 2000-2007 đã cử 04 cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí đi học trên chuyên ngành văn hóa, du lịch, quản lý bảo vệ rừng…, 15 đồng chí cán bộ đi học lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước và nhiều đống chí được tham gia các lớp tập huấn về các chuyên đề do Bộ Nội vụ, Bộ tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… tổ chức. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ cho các sinh viên cảu các Trường Đại học Văn hóa, Đại học Lâm nghiệp, Du lịch, Thương mại… đến thực tập và nghiên cứu tại Di tích lịch sử Đền Hùng.
Cho đến nay, tổ chức bộ máy Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã được kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả , đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển của đất nước.
2. Công tác xây dựng Đảng:
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối các cơ quan của tỉnh, Đảng bộ Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã nêu cao được vai trò lãnh chỉ đạo của Đảng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. 100% đảng viên được phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng viên trong Đảng bộ đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cứ trú, không có đảng viên vi phạm 19 điều cấm đảng viên không được làm. Thực hiện  tốt công tác phát triển quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng. Duy trì và thực hiện có nề nếp việc sinh hoạt từ tổ đảng đến Chi – Đảng bộ.
Đánh giá xếp loại Chi – Đảng bộ: 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó từ 25% - 30% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3/3 chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh, năm 2008 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
3. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể:
Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và động viên đoàn viên, hội viên hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.
- Tổ chức Công đoàn thường xuyên tham mưu với đảng, chính quyền về các chế độ, chính sách đối với người lao động; tổ chức tọa đàm, gặp mặt cán bộ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; tổ chức cho đoàn viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm tạo một số di tích, danh thắng trong nước; phối hợp với Hội CCB, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong cơ quan và do Công đoàn cấp trên tổ chức, được Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ xếp loại Công đoàn vững mạnh.
- Hội CCB đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền xây dựng kế hoạch và triển khai công tác huấn luyện Dân quân tự vệ hàng năm đạt kết quả tốt; chủ trì, phối hợp với Công đoàn, , Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt Hội thao trong lực lượng công nhân viên chức và người lao động trong đơn vị nhân dịp kỷ niêm ngày thành lập Hội CCB và ngày thành lập QĐND Việt Nam.
- Đoàn thanh niên đã phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ, luôn đi đầu trong hoạt động công tác đoàn thể của đơn vị. Tổ chức đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn và các hoạt động ngoại khóa.. Hàng năm đã tổ chức cho 100% ĐVTN đi tham quan học tập kinh nghiệm tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Khu di tích Chùa Thầy và Quảng Ninh, Khu di tích Tân Trào… Tổ chức cho ĐVTN tham gia lao động cộng sản giữ gìn vệ sinh môi trường trong di tích và chăm sóc, tu bổ Rừng Quốc gia Đền Hùng. Là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong cơ quan, đơn vị và thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ thể thao với các cơ quan đơn vị trong khu vực Đền Hùng.
4. Chăm lo đời sống người lao động:
Cac chế độ, chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời, tích cực bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Cơ quan luôn cố gắng tạo điều kiện cho CBCNVC và người lao động có thu nhập thêm chính đáng bằng chuyên môn của mình. Thực hiện thăm hỏi, động viên kịp thời khi CBCNVC và người lao động gặp rủi do, hoạn nạn, khó khăn.
Các phòng ban chuyên môn được trang bị máy tính, điện thoại để bàn, nối mạng Internet và được trang bị đầy đủ điều kiện, phương tiện làm việc nhằm phục vụ tốt cho công tác.
Xây dựng 01 sân bóng đá, 02 sân cầu lông, mua sắm 02 bàn bóng bàn và thành lập Ban văn thể cua cơ quan do đồng chí Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn làm Trưởng van, thường xuyên duy trì và đẩy mạnh các phong trào văn nghệ, thể thao trong lực lượng CNVC và người lao động. Qua các đợt giao lưu, hội diễn, hội thao do ngành VHTT, Đảng ủy Khối CQDC Đảng tỉnh tổ chức đều giành được các giải thưởng.
Trong 8 năm qua (2000-2007), cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng đều chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, không có người sinh con thứ 3; không có trường hợp cán bộ vi phạm an toàn giao thông và mắc các tệ nạn xã hội.
18 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là trong 8 năm (2000-2007) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành liên quan trong tỉnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã vượt mọi khó khăn để khẳng định vị trí vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh Phú Thọ và Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch giao cho là quản lý, bảo vệ và tu bổ, xây dựng di tích lịch sử đặc biệt của quốc gia ngày càng phát triển, đón tiếp đồng bào cả nước về thăm viếng di tích và tri ân công đức tổ tiên.