Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo HUYỆN QUẾ SƠN - TỈNH QUẢNG NINH

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

01 Huân chương lao động hạng Nhì
06 Huân chương lao động hạng Ba giai đoạn 2001-2006
03 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ
10 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
14 Bằng khen của Bộ ngành Trung ương
53 bằng khen của UBND tỉnh cho các Phòng Ban và các xã, thị trấn trong huyện.