Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH THUẬN
Trụ sở: Huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang


BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Năm 2001: Cờ thi đua của UBND tỉnh Kiên Giang; Bằng khen của UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Kiên Giang
Năm 2002: Cờ thi đua của UBND tỉnh; Bằng khen của Bộ Y tế và LĐLĐ tỉnh Kiên Giang; Giấy khen của BHXH tỉnh Kiên Giang
Năm 2003: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang, Cờ thi đua của Công đoàn Y tế Việt Nam
Năm 2004: Cờ thi đua của Công đoàn Y tế Việt Nam; Bằng khen của Bộ Y tế, Bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang; BCH tỉnh Đoàn Kiên Giang tặng cờ
Năm 2005: UBND tỉnh Kiên Giang tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua, Công đoàn Y tế Việt Nam tặng cờ Bệnh viện xuất sắc toàn diện.