Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH CƠ QUAN HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP
No-logo Arrow3 Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Phân Bội Châu
Số 48 Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, Nghệ An
No-logo Arrow3 Trường Trung cấp Cơ điện và thủy lợi
Thôn Đào Viên, Khoái Châu, Hưng Yên
No-logo Arrow3 Trường Chính trị tỉnh Thái Bình
Km số 1, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình