Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Hải Yến
No-person-img
Nhà báo Hồng Hải
No-person-img
Nhà báo Hà An
No-person-img
Nhà báo Hà Văn Thịnh
No-person-img
Nhà báo Hàn Viết Hoan
No-person-img
Nhà báo Hoàng Chí Bảo
Hoanggianglam
Nhà Báo Hoàng Lam Giang
No-person-img
Nhà báo Hoàng Nghiệp
No-person-img NHẠC SỸ ĐỖ NHUẬN
Sinh năm: 1922
Quê quán: Xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
   


BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH


Huân chương Độc lập - Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996