Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Xuân Hoài
No-person-img
Nhà Báo Nguyên Thủy
No-person-img
Nhà báo Nhị Lê
No-person-img
Nhà báo Ninh Viết Giao
No-person-img
Nhà báo Phan Hữu Dật
Phambanhieu
Nhà báo Phạm Bá Nhiễu
No-person-img
Nhà báo Song Thành
No-person-img
Nhà báo Tân Linh
No-person-img NHẠC SỸ ĐỖ NHUẬN
Sinh năm: 1922
Quê quán: Xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
   


BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH


Huân chương Độc lập - Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996