Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Tấn Khóa
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thanh Phúc
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thế Hoàng
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thế Khoa
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Văn Nghĩa
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Xuân Hoài
No-person-img
Nhà Báo Nguyên Thủy
No-person-img
Nhà báo Nhị Lê
No-person-img NHÀ BÁO VIỆT YÊN

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

 

Giải A Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2004 với Tác phẩm “Người gieo chữ giữa đại ngàn

Giải A Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2005, 2007
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007 với tác phẩm "Vượt biên cứu người"
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2005 với tác phẩm Tỷ phú một chân