Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Lê Hoàng
No-person-img
Nhà báo Lê Quang Hội
Luongchicong
Nhà Báo Lương Chí Công
Maibuuminh
Nhà Báo Mai Bửu Minh
No-person-img
Nhà báo Minh Huệ, Doãn Chiêu
No-person-img
Nhà báo Ngọc Quang, Viết Thông
No-person-img
Nhà báo Ngọc Tấn
No-person-img
Nhà báo Ngô Thanh
No-person-img NHÀ BÁO VIỆT YÊN

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

 

Giải A Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2004 với Tác phẩm “Người gieo chữ giữa đại ngàn

Giải A Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2005, 2007
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007 với tác phẩm "Vượt biên cứu người"
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2005 với tác phẩm Tỷ phú một chân