Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Lê Đức Tiết
No-person-img
Nhà báo Lê Bá Trình
No-person-img
Nhà báo Lê Hoàng
No-person-img
Nhà báo Lê Quang Hội
Luongchicong
Nhà Báo Lương Chí Công
Maibuuminh
Nhà Báo Mai Bửu Minh
No-person-img
Nhà báo Minh Huệ, Doãn Chiêu
No-person-img
Nhà báo Ngọc Quang, Viết Thông
No-person-img NHÀ BÁO TÂN LINH

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

 

Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007, 2008 với tác phẩm "Tiền Hải một vùng quê tốt đời đẹp đạo"