Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Lê Đức Tiết
No-person-img
Nhà báo Lê Bá Trình
No-person-img
Nhà báo Lê Hoàng
No-person-img
Nhà báo Lê Quang Hội
Luongchicong
Nhà Báo Lương Chí Công
Maibuuminh
Nhà Báo Mai Bửu Minh
No-person-img
Nhà báo Minh Huệ, Doãn Chiêu
No-person-img
Nhà báo Ngọc Quang, Viết Thông
Phambanhieu NHÀ BÁO PHẠM BÁ NHIỄU

TIỂU SỬ CÁ NHÂN

 

Nhà báo Phạm Bá Nhiễu sinh năm 1960, Xã Hồng Lộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh.
* Từ năm 1967 – 1973: Học sinh phổ thông tiểu học và trung học cơ sở ở quê tỉnh Hà Tĩnh;
* Từ năm 1974 – 1977: Là học sinh trường PTTH Chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ Tĩnh; học sinh giỏi văn toàn tỉnh năm 1973 và 1976, 1977; năm 1977 là đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia tỉnh Nghệ Tĩnh môn Văn học.
* Từ năm 1978 – 1983: Là Sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (Khoa Lịch sử).
* Năm 1984: Về công tác tại Tỉnh ủy Vĩnh Long, phụ trách công tác thông tin, báo chí của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
* Năm 1988: Tốt nghiệp Cử nhân Báo chí do Trường Đại học Báo chí – Tuyên truyền (Học viện CT QG HCM mở).
* Từ năm 1990 đến 1999: Là phó, rồi trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, kiêm Ủy viên Thư ký Ban An ninh Tư tưởng Tỉnh ủy Vĩnh Long; Là Hội viên Hội nhà báo Việt Nam từ năm 1990; Hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, từ 1989.
* Năm 2000: Chuyển công tác về Tạp chí Xây dựng Đảng của Ban Tư tưởng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, là Biên tập viên chính của Tạp chí phụ trách biên tập các bài về công tác Xây dựng Đảng của thành phố.
* Năm 2003, ông học xong chương trình Cao cấp Lý luận Chính trị do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triệu tập.