Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Anhtuan-pic
Nguyễn Tuấn Anh
No-person-img
Nhạc sỹ Đỗ Nhuận
No-person-img
Nhạc Sỹ Huy Du
No-person-img
Nhà thơ Chính Hữu
No-person-img
Nhà văn Nguyễn Khải
No-person-img
Nhà văn Nguyễn Minh Châu
No-person-img
Nhóm phóng sự Quân dân chống bão
No-person-img
Nhóm tác phẩm về thực tế Tôn giáo ở Việt Nam
No-person-img NHÀ BÁO NGUYỄN VĂN NGHĨA

BẢNG VÀNG THÀNHT TÍCH

 

Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2005 với tác phẩm Tấm lòng người đảng viên cộng sản