Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà Báo Nguyên Thủy
No-person-img
Nhà báo Nhị Lê
No-person-img
Nhà báo Ninh Viết Giao
No-person-img
Nhà báo Phan Hữu Dật
Phambanhieu
Nhà báo Phạm Bá Nhiễu
No-person-img
Nhà báo Song Thành
No-person-img
Nhà báo Tân Linh
No-person-img
Nhà báo Thanh Xuân
No-person-img NHÀ BÁO NGUYỄN LÊ
Sinh ngày 26/3/1979
Địa chỉ: Báo Thanh niên, số 248 Cống Quỳnh, Q1. TP. HCM
Quê quán: Thành phố Hà Nội

 

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Giải B - Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ sáu 2008 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tác phẩm “Bí thư huyện ủy Triệu Tài Vinh”, đăng trên báo Thanh Niên ngày 17.2.2008
Giải C Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ sáu 2008 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tác phẩm “Ông già Mông vang danh trên núi”, đăng trên báo Thanh Niên ngày 6.12.2007