Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Huy Thiêm
No-person-img
Nhà báo Kim Anh
No-person-img
Nhà báo Lê Bá Trình
No-person-img
Nhà báo Lê Hoàng
No-person-img
Nhà báo Lê Quang Hội
Luongchicong
Nhà Báo Lương Chí Công
Maibuuminh
Nhà Báo Mai Bửu Minh
No-person-img
Nhà báo Minh Huệ, Doãn Chiêu
No-person-img NHÀ BÁO LÊ ĐỨC TIẾT

Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007 với tác phẩm Phản biện xã hội - phương thuốc chữa trị căn bệnh duy ý chí