Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Minh Huệ, Doãn Chiêu
No-person-img
Nhà báo Ngọc Quang, Viết Thông
No-person-img
Nhà báo Ngọc Tấn
No-person-img
Nhà báo Ngô Thanh
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Đức Tuấn
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Hồng Hải
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Huy Nam
No-person-img
Nhà Báo Nguyễn Lê
No-person-img NHÀ BÁO ĐĂNG TRƯỜNG, HỒNG LĨNH

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

 

Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007 với chùm bài Sự thật về những việc làm sai trái của ông Quảng Độ