Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Phan Hữu Dật
Phambanhieu
Nhà báo Phạm Bá Nhiễu
No-person-img
Nhà báo Song Thành
No-person-img
Nhà báo Tân Linh
No-person-img
Nhà báo Thanh Xuân
No-person-img
Nhà báo Thảo Lư
No-person-img
Nhà báo Thiếu Gia
No-person-img
Nhà báo Thu Loan
No-person-img NHÀ BÁO ĐĂNG TRƯỜNG, HỒNG LĨNH

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

 

Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007 với chùm bài Sự thật về những việc làm sai trái của ông Quảng Độ