Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyenthanhliem
AHLĐ. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm
No-person-img
Ông Than Bình
No-person-img
Ông Trần Văn Phong
No-person-img
KS. Đỗ Xuân Nên
No-person-img
KS. Bùi Trung Thành
No-person-img
KS. Nguyễn Vũ
No-person-img
KS. Nguyễn Liên Phương
No-person-img
KS. Nguyễn Văn Chánh
No-person-img PTS. NGUYỄN VĂN THAO
Ngày sinh: 17/11/1961
Địa chỉ: Số nhà 23A, tổ 66, Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
Đơn vị Công tác: Liên hiệp Khoa học sản xuất vật liệu mới và Thiết bị - Viện khoa học Vật liệu, Trung tâm Khoa học thanh niên và công nghệ Quốc Gia