Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyenphucuong
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Phú Cường
No-person-img
PTS. Đào Trọng Liên
Nguyenthanhliem
AHLĐ. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm
No-person-img
Ông Than Bình
No-person-img
Ông Trần Văn Phong
No-person-img
KS. Đỗ Xuân Nên
No-person-img
KS. Bùi Trung Thành
No-person-img
KS. Nguyễn Vũ
No-person-img PTS. NGUYỄN MINH HUỆ, KS. NGUYỄN TRỌNG ĐẤU, KS. NGUYỄN VĂN ĐỊNH VÀ KS. NGUYỄN VĂN SAU
Đơn vị công tác: PTS. Nguyễn Minh Hệ - Khoa Tự động hoá Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, KS. Nguyễn Trọng Đẩu, 46 tuổi; KS. Nguyễn Văn Định, 46 tuổi; và KS. Nguyễn Văn Sau, 40 tuổi - Xưởng Đo lường – TĐH – Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.