Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
PTS. Đào Trọng Liên
Nguyenthanhliem
AHLĐ. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm
No-person-img
Ông Than Bình
No-person-img
Ông Trần Văn Phong
No-person-img
KS. Đỗ Xuân Nên
No-person-img
KS. Bùi Trung Thành
No-person-img
KS. Nguyễn Vũ
No-person-img
KS. Nguyễn Liên Phương
No-person-img PTS. KS. LÊ QUANG HÙNG
Ngày sinh: 20/5/1962
Quê quán: Mai Tùng, Hạ hoà, Vĩnh Phú
Tốt nghiệp: Đại học Xây dựng - NCS tại Tiệp Khắc
Đơn vị công tác: Bộ môn Bê tông - Viện Khoa học kỹ thuật Xây Dựng