Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyenthanhliem
AHLĐ. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm
No-person-img
Ông Than Bình
No-person-img
Ông Trần Văn Phong
No-person-img
KS. Đỗ Xuân Nên
No-person-img
KS. Bùi Trung Thành
No-person-img
KS. Nguyễn Vũ
No-person-img
KS. Nguyễn Liên Phương
No-person-img
KS. Nguyễn Văn Chánh
No-person-img PTS. KH. Y HỌC BS. ĐỖ NGỌC TẤN
Đơn vị công tác: Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo đình sản Hải Hưng thuộc Trung tâm Bảo vệ Bà mẹ Trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hải Hưng.