Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
PTS. Đào Trọng Liên
Nguyenthanhliem
AHLĐ. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm
No-person-img
Ông Trần Văn Phong
No-person-img
KS. Đỗ Xuân Nên
No-person-img
KS. Bùi Trung Thành
No-person-img
KS. Nguyễn Vũ
No-person-img
KS. Nguyễn Liên Phương
No-person-img
KS. Nguyễn Văn Chánh
No-person-img ÔNG THAN BÌNH
Sinh ngày: 06/5/1058
Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Du, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 063 - 844 298
Chức vụ: Chủ cơ sở Sản xuất Máng sưởi Biogas