Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
PTS. Đào Trọng Liên
Nguyenthanhliem
AHLĐ. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm
No-person-img
Ông Than Bình
No-person-img
Ông Trần Văn Phong
No-person-img
KS. Đỗ Xuân Nên
No-person-img
KS. Bùi Trung Thành
No-person-img
KS. Nguyễn Vũ
No-person-img
KS. Nguyễn Liên Phương
Nguyenphucuong NHÀ GIÁO ƯU TÚ NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Lômônôxôp
Địa chỉ: Khu đô thị Mỹ Đình 2, Đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 3787 0353
Fax: 04 - 3787 0352
Email: lomonoxop@hn.vnn.vn / lomonoxop@lomonoxop.edu.vn
Website: www.lomonoxop.edu.vn