Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyenthanhliem
AHLĐ. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm
No-person-img
Ông Than Bình
No-person-img
Ông Trần Văn Phong
No-person-img
KS. Đỗ Xuân Nên
No-person-img
KS. Bùi Trung Thành
No-person-img
KS. Nguyễn Vũ
No-person-img
KS. Nguyễn Liên Phương
No-person-img
KS. Nguyễn Văn Chánh
No-person-img KS. TRƯƠNG THỊ HỒNG THÚY

THÀNH TÍCH KHOA HỌC


Giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) dành cho sinh viên năm 1993.
Giải nhất (đồng tác giả) Hội thảo khoa học các cán bộ trẻ 1994 - Viện Khoa học kỹ thuật Xây dựng - Bộ Xây dựng.
Giải nhì (đồng tác giả) Hội thảo khoa học cán bộ trẻ 1995 - Viện Khoa học kỹcthuật Xây dựng - Bộ xây dựng.
Giải thưởng Khoa học kỹ thuật thanh niên năm 1996 (đồng tác giả) cho công trình “Một số công nghệ chống thấm tường gạch bao ngoài trong điều kiện khí hậu Việt Nam”.