Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyenthanhliem
AHLĐ. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm
No-person-img
Ông Than Bình
No-person-img
Ông Trần Văn Phong
No-person-img
KS. Đỗ Xuân Nên
No-person-img
KS. Bùi Trung Thành
No-person-img
KS. Nguyễn Vũ
No-person-img
KS. Nguyễn Liên Phương
No-person-img
KS. Nguyễn Văn Chánh
No-person-img KS. TRƯƠNG THỊ HỒNG THÚY
Ngày sinh: 10/2/1972
Quê quán: Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An
Tốt nghiệp: Trường Đại học Xây Dựng
Đơn vị công tác: Kỹ sư bộ môn Bê tông - Viện Khoa học kỹ thuật Xây dựng - Bộ Xây Dựng.