Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyenthanhliem
AHLĐ. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm
No-person-img
Ông Than Bình
No-person-img
Ông Trần Văn Phong
No-person-img
KS. Đỗ Xuân Nên
No-person-img
KS. Bùi Trung Thành
No-person-img
KS. Nguyễn Vũ
No-person-img
KS. Nguyễn Liên Phương
No-person-img
KS. Nguyễn Văn Chánh
No-person-img KS. NGUYỄN XUÂN THANH, KS. THÀNH CÔNG VÀ KS. BÙI CHÍ DŨNG
Đơn vị công tác:  Nhà máy Quang Điện, Xuân Hoà, Mê Linh, Vĩnh Phúc